Valstybės, visuomenės ir asmens pastangų įveikti narkomaniją vienijimas
Straipsniai
Eugenijus Nazelskis
Publikuota 2004-12-17
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2004.13.9630
PDF

Reikšminiai žodžiai

valstybė
visuomenė
asmuo
narkomanija
prevencija

Kaip cituoti

Nazelskis E. (2004) „Valstybės, visuomenės ir asmens pastangų įveikti narkomaniją vienijimas“, Acta Paedagogica Vilnensia, 13(13), p. 8-18. doi: 10.15388/ActPaed.2004.13.9630.

Santrauka

Straipsnyje analizuojamas valstybės, visuomenės ir asmens sutelktų pastangų reikalingumas, siekiant įveikti narkomanijos keliamas grėsmes. Išryškinama jos įveikimo strategija valstybinių uždavinių kontekstu, šeimos, mokyklos ir visuomenės integruotas vaidmuo eliminuojant narkomanijos keliamą grėsmę. Pateikiami narkomanijos įveikimo principai, metodai ir priemonės. Aptariami tyrimo rezultatai, gauti vasaros stovyklose, skirtose jaunimui, nukentėjusiam nuo narkotikų. Tuo siekiama prisidėti prie valstybės politikos, skirtos įveikti narkomaniją, ypač jaunimo tarpe, formavimo.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.