NUO PROFESINIO ORIENTAVIMO ŠVIETIMO SISTEMOJE PROGRAMOS NACIONALINĖS PROFESINIO ORIENTAVIMO PROGRAMOS LINK
UGDYMAS KARJERAI
Eugenijus Nazelskis
Arūnas Laurinaitis
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2014.33.4391
PDF

Reikšminiai žodžiai

profesinis orientavimas
darbo rinkos poreikiai
profesinio orientavimo programa
įmonių vieta ir vaidmuo profesinio orientavimo procese

Kaip cituoti

Nazelskis E. ir Laurinaitis A. (2014) „NUO PROFESINIO ORIENTAVIMO ŠVIETIMO SISTEMOJE PROGRAMOS NACIONALINĖS PROFESINIO ORIENTAVIMO PROGRAMOS LINK“, Acta Paedagogica Vilnensia, 330, p. 60-78. doi: 10.15388/ActPaed.2014.33.4391.

Santrauka

Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos profesorius daktaras
Saulėtekio alėja 22, LT-10225, Vilnius
El. paštas: e.nazelskis@gmail.com

Kauno technologijos universiteto tarybos narys, Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas
A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius
El. paštas: arunas.laurinaitis@lpk.lt

Šalies ekonomikai atsigaunant po krizės, daugelis pramonės įmonių Lietuvoje vis aštriau susiduria su kvalifikuotų darbuotojų stygiumi. Tačiau dažniausiai šalies darbo rinkoje pristingama ne kažkokių ypatingų, vienetinių profesijų, keliančių išskirtinius reikalavimus žmogaus gebėjimams, žinioms, sveikatai, psichikos savybėms, bet jaučiamas trūkumas ir populiarių profesijų (tolimųjų pervežimų vairuotojų, suvirintojų, virėjų ir kt.). Dažnai šalies darbo rinkoje susiklosto net paradoksali situacija, kai valstybėje esant dideliam nedarbui ir išplėtotai švietimo sistemai, darbdaviai prašo leisti įsivežti iš trečiųjų šalių specialistų, nes nacionalinėje darbo rinkoje daugelio profesijų atstovų trūksta. Kai kurių specialistų trūkumas šalyje jaučiamas jau daug metų ir iki šiol nematyti požymių, kad padėtis keistųsi teigiama linkme. Siekiant darbo rinkoje subalansuoti darbo vietų pasiūlą ir paklausą bei racionaliai naudoti žmogiškąjį kapitalą, straipsnyje tiriamos priežastys, dėl kurių šalies darbo rinkoje nuolat stinga tam tikrų sričių specialistų, bei pateikiama siūlymų padėčiai taisyti.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.