Tiriamųjų mokėjimų formavimas
Straipsniai
Vytautas Bernotas
Publikuota 1991-12-20
https://doi.org/10.15388/ActPaed.1991.01.9352
PDF

Reikšminiai žodžiai

tiriamieji mokėjimai
mokymo metodika
savarankiškas darbas
pamoka
popamokinė veikla

Kaip cituoti

Bernotas V. (1991) „Tiriamųjų mokėjimų formavimas“, Acta Paedagogica Vilnensia, 10, p. 111-120. doi: 10.15388/ActPaed.1991.01.9352.

Santrauka

Tiriamųjų mokėjimų formavimas – tai mokinių ieškomosios, kūrybinės veiklos organizavimo būdas savarankiškai spręsti praktines naujų žinių įgijimo problemas. Straipsnyje į tiriamųjų mokėjimų formavimą pažvelgiama istoriniu aspektu. Pristatomos J.A. Komenskio, Jean-Jacques Rousseau, Johno Dewey ir kitų pedagogikos klasikų mintys apie tiriamųjų mokėjimų formavimą. Pažymima, kad dauguma šių minčių neprarado svarbos ir dabartinėse mokyklose. Pabrėžiant, kad sėkmingai spręsti tiriamųjų mokėjimų formavimo problemą galima tik tada, kai mokiniai turi žinių poreikį, yra įvaldę mokslinio tyrimo metodus, moka kelti įvairias problemas ir sugeba rasti optimalius jų sprendimo būdus, pateikiama metodika, kaip to pasiekti. Aptariami tiriamųjų mokėjimų formavimo proceso etapai, parodoma kiekvieno jų specifika. Taip pat straipsnyje parodomos tiriamųjų mokėjimų formavimo galimybės tiek pamokinės, tiek nepamokinės veiklos metu. Konstatuojama, kad mokiniai galės sėkmingai formuoti tiriamuosius gebėjimus, kai šis darbas bus integruojamas su visu mokymo procesu, įvairių dalykų pamokomis, mokinių namų darbais, nepamokine, kraštotyros ir kitų būrelių, mokinių organizacijų, mokyklos bibliotekos ir kitokia veikla, kai jį dirbs ne vienas ar keli mokytojai, o visas pedagogų kolektyvas, kai šis darbas bus gerai koordinuojamas.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.