Mokinių savarankiškas darbas su vadovėliu – mokymosi pamatas
Straipsniai
Vytautas Bernotas
Publikuota 2016-01-17
https://doi.org/10.15388/ActPaed.1996.03.9397
PDF

Reikšminiai žodžiai

Mokykla
mokymosi metodai
vadovėlis
savarankiškas darbas.

Kaip cituoti

Bernotas V. (2016) „Mokinių savarankiškas darbas su vadovėliu – mokymosi pamatas“, Acta Paedagogica Vilnensia, 30, p. 163-169. doi: 10.15388/ActPaed.1996.03.9397.

Santrauka

Praktika rodo, kad geresnių mokymo rezultatų pasiekiama, kai mokiniai išmokomi su vadovėliu, kitais informacijos šaltiniais dirbti savarankiškai. Tyrimais nustatėme, kad nemaža mokinių dalis nemoka racionaliai dirbti su vadovėliu. Dažnai jie nesugeba atkurti pėrskaityto teksto, nes skaito mechaniškai, be faktų analizės, nesistengdami logiškai protauti. Straipsnyje aptariami darbo su vadovėliu klasėje ir namuose skirtumai. Tyrime dalyvavo 151 šeštos klasės moksleivis. Moksleiviai turėjo analizuoti fizinės geografijos vadovėlį ir parašyti kontrolinį darbą. Kontrolinio darbo rezultatai parodė kaip moksleiviams pavyko atlikti užduotį: 49,1 proc. pateikė išsamius teisingus atsakymus, o 50,9 proc. pateikė teisingus, bet neišsamius atsakymus. Tyrimo rezultatai parodo, jog bendrai moksleiviai sugebėjo sėkmingai atlikti savarankišką darbą su vadovėliu.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.