Gabiųjų mokymo problema pedagogikoje
Straipsniai
Rita Dukynaitė
Publikuota 2000-12-18
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2000.07.9493
PDF

Reikšminiai žodžiai

Gabūs vaikai
gabių vaikų ugdymas
mokymo programos
vadovėliai.

Kaip cituoti

Dukynaitė R. (2000) „Gabiųjų mokymo problema pedagogikoje“, Acta Paedagogica Vilnensia, 70, p. 154-166. doi: 10.15388/ActPaed.2000.07.9493.

Santrauka

Nuo Platono laikų buvo mąstoma apie gabių vaikų mokymo ypatumus ir sąlygas. Pasaulyje įkurtos gabių vaikų asociacijos, draugijos, tarybos, išleista specialių įstatymų ir poįstatyminių aktų, veikia įvairios paramos programos. Valstybėse, kurios rūpinasi savo gabiaisiais, galioja nuostata, kad būtina steigti specialias mokyklas ar klases, tačiau negalima palikti tokių vaikų be dėmesio jų intelektualinei raidai. Straipsnyje analizuojama gabiųjų vaikų mokymo problema. Pateikiama įvairių šalių literatūros apie mokytojų darbą su gabiais vaikais ir specialų pasirengimą tokiam darbui apžvalga. Pabrėžiama, jog mokymo programose, vadovėliuose turi atsirasti alternatyvių būdų tobulinti talentingą vaiką.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.