Dorovinio auklėjimo aktualumas
Straipsniai
Vanda Aramavičiūtė
Publikuota 1991-12-20
https://doi.org/10.15388/ActPaed.1991.01.9354
PDF

Reikšminiai žodžiai

moral education
moral position
moral values
internalization of values dorovinis auklėjimas
dorovinė pozicija
dorovinės vertybės
vertybių internalizacija

Kaip cituoti

Aramavičiūtė, V. (tran.) (1991) “Dorovinio auklėjimo aktualumas”, Acta Paedagogica Vilnensia, 1, pp. 126–134. doi:10.15388/ActPaed.1991.01.9354.

Santrauka

Remiantis Lietuvos vidurinės bendrojo lavinimo mokyklos koncepcija (1989), straipsnyje pabrėžiama, kad viso auklėjimo šerdimi turėtų tapti dorovinis auklėjimas, kurio pagrindinis tikslas - aktyvios dorovinės pozicijos ugdymas. Sykiu pažymima, kad dorovinė pozicija yra sudėtingas fenomenas, apimantis dorovinės sąmonės ir dorovinio elgesio sferą. Teorinėje straipsnio dalyje trumpai aptariamas dorovinės pozicijos turinys, apibrėžiami kriterijai, nusakantys dorovinės pozicijos lygį. Būtent šiais kriterijais paremti empiriniai vyresnio amžiaus mokinių dorovinės pozicijos tyrimai. Tyrimų metu siekta: 1) nustatyti kokias dorovines vertybes ir kokiu lygiu mokiniai yra įsisąmoninę; 2) atskirti bendrus ir specifinius dorovinės pozicijos bruožus, būdingus skirtingų tipų mokyklų mokiniams; 3) išskirti socialinius-pedagoginius veiksnius, daugiausiai sąlygojančius dorovinių vertybių internalizaciją; 4) apibūdinti esmines sąlygas, determinuojančias minėtų veiksnių dorovinį pobūdį; 5) išsiaiškinti pagrindines dorovinės pozicijos ugdymo kryptis įvairių tipų mokyklose.
PDF

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 4 5 > >>