V. Ruzgas apie darbinį mokymą
Straipsniai
Asta Širiakovienė
Publikuota 2016-01-17
https://doi.org/10.15388/ActPaed.1991.01.9353
PDF

Reikšminiai žodžiai

Vincas Ruzgas
pedagogikos istorija
darbinis mokymas
pradinių klasių mokymas
ekskursija

Kaip cituoti

Širiakovienė A. (2016) „V. Ruzgas apie darbinį mokymą“, Acta Paedagogica Vilnensia, 10, p. 121-125. doi: 10.15388/ActPaed.1991.01.9353.

Santrauka

Straipsnis skirtas žymaus kultūros ir švietimo veikėjo – mokytojo, pedagogo metodininko, daugelio vadovėlių autoriaus, vertėjo, muziejininko, vieno iš bibliotekininkystės pradininkų Lietuvoje - Vinco Ruzgo (1890 – 1972) šimtosioms gimimo metinėms. Pažymint, kad kuriant naują Lietuvos mokyklą, vienu tvirčiausių ramsčių tampa istorija, o pedagoginis palikimas - svarbia tautinės mokyklos gaivinimo prielaida, straipsnyje plačiau aptariamos V. Ruzgo mintys apie darbinį mokymą pradinėse klasėse. Konstatuojama, kad V. Ruzgo rekomendacija pradinėse klasėse rankų darbams skirti ne mažiau kaip 4-6 valandas, dabartinėje mokykloje nėra įgyvendinama, tačiau net ir turint mažiau valandų, metodiniai Ruzgo patarimai, kaip organizuoti šias pamokas yra labai pravartūs. Mokytojams vertėtų atkreipti dėmesį, kad darbų mokymas turėtų būti kaip įmanoma labiau individualizuotas, reikėtų labiau atsižvelgti į mokinių pomėgius ir interesus, ir visais įmanomais būdais vengti šabloniškumo, aklo „vergavimo” programai. Siekiant sužadinti mokinių susidomėjimą, reikėtų taikyti įvairias mokymo formas, viena kurių – ekskursija.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.