Ugdymo mokslo sistemos pradmenys Lietuvoje
Straipsniai
Sigita Montvilaitė
Publikuota 2004-12-17
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2004.13.9644
PDF

Reikšminiai žodžiai

pedagogikos istorija
ugdymo mokslas
mokslo sistema
pedagogika
savivalda

Kaip cituoti

Montvilaitė S. (2004) „Ugdymo mokslo sistemos pradmenys Lietuvoje“, Acta Paedagogica Vilnensia, 13(13), p. 147-154. doi: 10.15388/ActPaed.2004.13.9644.

Santrauka

Šiuo straipsniu pristatomi ugdymo mokslo sistemos pradmenys Lietuvoje, pasitelkiant pavienių ugdymo problemų, kaip mokslo disciplinų, sprendimo pavyzdžius. Analizuojami ugdymo mokslo sistemos reikalavimus perteikiantys M. Mačernio, A. Šerkšno, A. Gučo, A. Maceinos veikalai, juose pateiktas nuoseklus ir sistemiškas problemos nagrinėjimas, apimantis specialiuosius tikslus ir uždavinius, žinių turinį, jo dėstymo nuoseklumą, būdus, kt. Detaliau pristatoma žymaus pedagogo J. Laužiko teoriniu ir praktiniu lygmeniu sprendžiama mokinių savivaldos problema. Išryškinamas analizuojamų veikalų mokslinis pobūdis ir vieta besikuriančioje XX a. pirmosios pusės ugdymo mokslo sistemoje.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.