Pratarmė
Straipsniai
Vanda Aramavičiūtė
Publikuota 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2007.18.9652
PDF

Reikšminiai žodžiai

Kaip cituoti

Aramavičiūtė V. (2007) „Pratarmė“, Acta Paedagogica Vilnensia, 180, p. 7. doi: 10.15388/ActPaed.2007.18.9652.

Santrauka

Leidinio 18 tomą sudaro trys skyriai. Pirmame skyriuje aptariama itin dabar aktuali gyvenimo prasmės atradimo ir dorinio ugdymo problema. Antras leidinio skyrius skirtas kai kurioms profesinio rengimo realijoms aptarti. Trečiame skyriuje atskleidžiamos kai kurios šiuolaikinio mokymo kaitos problemos, visų pirma susijusios su užsienio kalbos mokymu aukštojoje mokykloje, su naujų mokymo metodų ieška. Gana turtingas šio leidinio kronikos skyrius. Jame pristatomos net keturios naujos knygos, galinčios turėti didelę naudą edukologijos teoretikams ir praktikams.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.