KAUKAZO TAUTŲ KNYGOS ANTANO VIENUOLIO-ŽUKAUSKO MEMORIALINĖJE BIBLIOTEK
Straipsniai
Inga Liepaitė
Publikuota 2016-06-23
https://doi.org/10.15388/kn.v66i0.10027
PDF

Reikšminiai žodžiai

Antanas Vienuolis-Žukauskas
memorialinė biblioteka
asmeninė biblioteka
autografuotos knygos
dedikuotos knygos
Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus
Anykščiai
Kaukazas
Armėnija
Azerbaidžanas
Gruzija

Kaip cituoti

Liepaitė I. (2016). KAUKAZO TAUTŲ KNYGOS ANTANO VIENUOLIO-ŽUKAUSKO MEMORIALINĖJE BIBLIOTEK. Knygotyra, 66, 247-280. https://doi.org/10.15388/kn.v66i0.10027

Santrauka

Žinios apie kilusį iš Anykščių rašytoją, vaistininką, muziejininką Antaną Vienuolį-Žukauską ir jo dar jaunystės metais Kaukaze paliktus pėdsakus fiksuojamos spaudoje jau nuo sovietinių laikų, tąkart neretai turint sovie­tų ideologų užslėptų tikslų. Tačiau pasigilinus į jų turinį paaiškėja, kad ši rašytojo biografijos pusė yra gana miglota ir joje esti dar daug neatsakytų ar sąmoningai nutylėtų klausimų. Tad šiuo straipsniu, pasitelkus nepublikuo­tus ir publikuotus šaltinius, siekiama dviejų pagrindinių uždavinių: 1) at­skleisti, kaip Kaukazas tiesiogiai siejosi su rašytojo A. Vienuolio-Žukausko biografija ir kokią įtaką turėjo jo kūrybiniam gyvenimui jaunystėje ir pokario metais; 2) pasitelkus Kaukazo tautų rašytojų A. Vienuoliui-Žukauskui dedi­kuotus ir kitus su Kaukazu susijusius jo memorialinės bibliotekos leidinius, ištirti, kada ir kokiais būdais į ją pateko, atskleisti rašytoją ir dedikacijų autorius siejusius ryšius. Tyrimas leido prieiti prie išvados, kad Kaukazas rašytojui turėjo didelės įtakos ir paliko ryškų pėdsaką jo kūrybiniame kelyje. Iš kelionių po Kaukazą pokario metais rašytojo parsivežtos knygos laikytinos neatskiriama jo biografijos dalimi ir bičiulystės su įvairių to meto respublikų žymiais rašytojais liudininkėmis.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.