LIETUVOS KNYGOTYROS MOKYKLOS KONCEPCIJŲ RAIŠKA AKADEMINIUOSE KURSUOSE
Knygos mokslas: istorija, teorija, raiška
INGA LIEPAITĖ
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v54i0.3585
PDF

Reikšminiai žodžiai

Lietuvos knygotyra
knygotyros koncepcijos
knygotyros dalykų dėstymas
mokomieji leidiniai

Kaip cituoti

LIEPAITĖ I. (2010). LIETUVOS KNYGOTYROS MOKYKLOS KONCEPCIJŲ RAIŠKA AKADEMINIUOSE KURSUOSE. Knygotyra, 54, 93-110. https://doi.org/10.15388/kn.v54i0.3585

Santrauka

Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: inga.liepaite@kf.vu.lt


Straipsnyje siekiama išsiaiškinti, kaip Lietuvos knygotyros mokyklos dalyvių mokslo tiriamosios veiklos suformuotos koncepcijos pasireiškia studentų lavinimo procese. Šios veiklos tarpininku pasirinkti mokomieji leidiniai. Laikantis knygotyroje nusistovėjusios periodizacijos, išskiriamos pagrindinės Lietuvos knygotyros mokyklos koncepcijos ir įvardijami jų autoriai, išryškinamos knygotyros dalykų dėstymo raidos tendencijos Vilniaus universitete nuo ištakų XIX amžiuje iki šių dienų ir analizuojamas knygotyros dalykų dėstymo procese naudojamų mokomųjų leidinių kompleksas. Prieita prie išvados, kad Lietuvos knygotyros mokyklos atstovų vykdomas mokslo tiriamasis darbas ir jų dalyvavimas studentų lavinimo procese, pasitelkiant mokomuosius leidinius kaip mokslinės veiklos rezultatų fiksavimo ir žinių perdavimo studentams priemones, yra glaudžiai susijusios veiklos sferos, kurias vienija bendra istorija, įvykiai ir juose dalyvaujantys žmonės bei institucijos. Mokslo tiriamoji ir pedagoginė veiklos laikytinos vienos sistemos komponentais, veikiančiais vienas kito raidą ir skatinančiais tokio sudėtingo reiškinio kaip mokslinė mokykla formavimąsi, augimą ir pažangą.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.