LIETUVOS ŠIUOLAIKINĖS KNYGOTYROS BŪKLĖ
Straipsniai
INGA LIEPAITĖ
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v51i0.7892
PDF

Reikšminiai žodžiai

knygotyra
mokslas
istorija
Lietuva
vertinimas
ekspertai
sociologinės apklausos
anketos (klausimynai)

Kaip cituoti

LIEPAITĖ I. (2015). LIETUVOS ŠIUOLAIKINĖS KNYGOTYROS BŪKLĖ. Knygotyra, 51, 92-108. https://doi.org/10.15388/kn.v51i0.7892

Santrauka

Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: inga.liepaite@kf.vu.lt

Straipsnyje pateikiami Lietuvos šiuolaikinės knygotyros būklės vertinimo rezultatai, gauti anketinės apklausos būdu iš 29 Lietuvos ir užsienio šalių respondentų. Knygotyros būklę apibūdina sisteminga ir nenutrūkstama jos raida, mokslo tiriamojo darbo tradicijų susiformavimas ir jų perėmimas iš kartos į kartą, savarankiško knygotyros mokslo ir studijų padalinio vykdomos veiklos kryptingumas, tęstinio mokslo darbų leidinio „Knygotyra“ tarptautinis pripažinimas ir reikšmė, kasmet rengiamų tarptautinių knygotyros konferencijų aukštas mokslinis ir organizacinis lygis, monografijų ir kolektyvinių veikalų branda, Baltijos ir kitų kaimyninių valstybių knygotyros pažangos skatinimas, veikiančios knygotyros magistrantūros ir doktorantūros studijos. Tolesnes Lietuvos knygotyros raidos užduotis bei kryptis lems dalinis jos atsilikimas dėl sovietmečio suvaržymų tirti kai kurių laikotarpių ir sričių knygos istoriją, knygotyros teorijos ir metodologijos savarankiškų darbų poreikis, kintantis knygos vaidmuo informacinėje visuomenėje, spartėjanti knygos rinkos internacionalizacija bei didėjanti bendradarbiavimo su Baltijos regiono ir kitų kaimyninių šalių knygotyros mokyklomis svarba.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.