ANTANO BARANAUSKO ASMENINĖ BIBLIOTEKA
Straipsniai asmeninių bibliotekų tema
INGA LIEPAITĖ
ANTANAS VERBICKAS
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v65i0.8454
PDF

Reikšminiai žodžiai

Antanas Baranauskas
asmeninė biblioteka
autografuotos knygos
dedikuotos knygos
Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus
Antanas Vienuolis-Žukauskas
Varnių kunigų seminarija
Kauno žemaičių kunigų seminarija
Seinų kunigų

Kaip cituoti

LIEPAITĖ I., & VERBICKAS A. (2015). ANTANO BARANAUSKO ASMENINĖ BIBLIOTEKA. Knygotyra, 65, 94-148. https://doi.org/10.15388/kn.v65i0.8454

Santrauka

Vilniaus universiteto Knygotyros ir
dokumentotyros institutas,
Vilniaus universiteto biblioteka
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: inga.liepaite@mb.vu.lt

Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko
memorialinis muziejus
A. Vienuolio g. 2, LT-29147 Anykščiai, Lietuva
El. paštas: antanasver@gmail.com

Lietuvos poeto, kalbininko, matematiko, vertėjo ir Seinų vyskupo Antano Baranausko asmeninė biblioteka ligi šiol nebuvo specialus humanitarinių ir socialinių mokslų atstovų tyrimų objektas. Šiuo tyrimu pirmiausia siekta suregistruoti visas šiandien žinomas išlikusias A. Baranausko bibliotekai priklausiusias knygas, išsklaidytas skirtingose Lietuvos atminties institucijose ir privačiose kolekcijose. Remiantis vyskupui priklausiusiomis ir jo paties kitiems asmenims dedikuotomis knygomis, sutelktų nepublikuotų ir publikuotų šaltinių ir literatūros teikiamomis galimybėmis, straipsnyje atskleidžiamas A. Baranausko santykis su knyga nuo jaunystės dienų iki vyskupavimo metų, apibūdinami jo bibliotekos komplektavimo būdai ir šaltiniai, dydis, pobūdis ir sudėtis, išryškinami bibliotekos ir knygos kultūros ypatumai, aptariamas bibliotekos likimas. Be kitko, dvasininko bibliotekos tyrimo atodangos leido atskleisti ir mažiau žinomą jo biografijos pusę. Tam tikrose gyvenimo stotelėse A. Baranauskui knyga atliko savaip svarbų vaidmenį, nulėmusį ir jo bibliotekos pobūdį. Tai parankinis poeto, kalbininko, matematiko, dėstytojo ir kunigo kūrinys, pradėtas kryptingai formuoti dar raštininko amato siekiančio jaunuolio ir baigtas jau Seinų vyskupu tituluoto brandaus amžiaus dvasininko.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.