LIETUVOS RAŠYTOJŲ ASMENINIŲ BIBLIOTEKŲ ISTORIOGRAFIJA
Straipsniai asmeninių bibliotekų tema
INGA LIEPAITĖ
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v65i0.8451
PDF

Reikšminiai žodžiai

... rašytojas
asmeninė biblioteka
memorialinė biblioteka
atminties institucija
biblioteka
muziejus
istoriografija
knygotyra
Vladas Žukas

Kaip cituoti

LIETUVOS RAŠYTOJŲ ASMENINIŲ BIBLIOTEKŲ ISTORIOGRAFIJA (I. LIEPAITĖ , Trans.). (2015). Knygotyra, 65, 25-47. https://doi.org/10.15388/kn.v65i0.8451

Santrauka

Vilniaus universiteto Knygotyros ir
dokumentotyros institutas,
Vilniaus universiteto biblioteka
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: inga.liepaite@mb.vu.lt

Rašytojų asmeninės bibliotekos yra viena iš galimų aktualių knygotyros mokslinių tyrinėjimų krypčių. Pirmieji metodiškai apgalvoti ir pagrįsti Lietuvos rašytojų memorialinių bibliotekų tyrimai pasirodė praėjusio amžiaus aštuntojo dešimtmečio antroje pusėje. Jų iniciatorius ir pradininkas buvo knygotyrininkas profesorius Vladas Žukas. Kalbamu laikotarpiu metodinės patirties semtasi iš sovietinės Rusijos, kur, pradedant šeštuoju dešimtmečiu, tyrinėtos žymių XVIII–XX amžiaus pradžios rusų rašytojų bibliotekos, rengti straipsniai ir katalogai, diskutuota jų sudarymo metodikos klausimais. Šiuo straipsniu siekiama atskleisti ir apibūdinti Lietuvos rašytojų asmeninių bibliotekų tyrimus, per beveik pusšimtį metų Lietuvos knygotyrininkų sukauptą patirtį bei turimą įdirbį šiame bare. Tyrimo pagrindą sudaro nepublikuoti ir publikuoti šaltiniai bei giliau ir plačiau į temą leidžianti pažvelgti istoriografinė literatūra. Temos istoriografijoje išskirtini du etapai: 1) Lietuvos rašytojų asmeninių bibliotekų tyrimai iki 1990-ųjų ir 2) Lietuvos rašytojų asmeninių bibliotekų tyrimai atkūrus šalies nepriklausomybę. Pirmasis etapas buvo aktyvus ir produktyvus, pasiekta nemažo įdirbio, o Lietuvai atgavus nepriklausomybę, akivaizdu, aptariamos tematikos tyrimai gerokai priblėso. Tokią situaciją galėjo lemti nepriklausomos Lietuvos akademinės bendruomenės formuojamos naujos prioritetinės mokslinių tyrimų kryptys, taip pat atsiradusios galimybės imtis iki tol mažai ar visai netirtų knygotyros temų.

PDF