Dėl standartinės kalbos termino
Straipsniai
Irena Smetonienė
Vilniaus universitetas
Antanas Smetona
Vilniaus universitetas
Audrius Valotka
Vilniaus universitetas
Publikuota 2016-12-15
https://doi.org/10.15388/LK.2016.22587
PDF

Reikšminiai žodžiai

lietuvių kalba
bendrinė kalba
standartinė kalba
literatūrinė kalba
bendroji kalba

Kaip cituoti

Smetonienė I., Smetona A. ir Valotka A. (2016) „Dėl standartinės kalbos termino“, Lietuvių kalba, (10), p. 1-14. doi: 10.15388/LK.2016.22587.

Santrauka

Šiame straipsnyje norima atkreipti dėmesį į standartinės kalbos termino vietą kaimynų ir tolimesnių šalių terminologijoje, taip pat siūloma prie šio termino pereiti ir mūsų kalbotyroje. Įvertinant kaimynų latvių patirtį, siūloma vartoti terminus lietuvių kalba ir standartinė kalba, kurie puikiai atskirtų kasdienę mūsų kalbą nuo sunorminto jos varianto. Autoriai nesiūlo visiškai atsisakyti bendrinės kalbos termino, tik mato jo kitą vietą terminų sistemoje. Matydami, kaip kalbos raidos procesai įvardijami kitose šalyse, kurių pavyzdžius pateikėme pirmoje šio straipsnio dalyje, sako, kad bendrinė kalba gali įvardyti tam tikrą mūsų kalbos raidos etapą, tad ikistandartinio periodo daugiau ar mažiau sunorminta ir visos tautos vartojama kalba tegul būna vadinama bendrine kalba. Tačiau dabar šis etapas yra pasibaigęs, todėl, kaip ir latviai, turime vartoti standartinės kalbos terminą. Autorių manymu, standartinė kalba – standartizuota kalbos atmaina, vartojama viešajame gyvenime (valstybės valdyme, medijose, mokyklоje) ir tarptautinėje komunikacijoje.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.