F. NIETZSCHE’S IDĖJŲ RECEPCIJA M. FOUCAULT GENEALOGIJOJE: ISTORIJOS IR SOCIALINIŲ PRAKTIKŲ KRITIKOS GALIMYBĖ
Praktinė filosofija
Arūnas Mickevičius
Publikuota 2017-03-27
https://doi.org/10.15388/Problemos.2017.91.10502
PDF

Reikšminiai žodžiai

interpretacijos nepabaigiamumas
genealogija
hermeneutika
archeologija
socialinė kritika
galia

Santrauka

Straipsnio tikslas – išskleisti M. Foucault interpretacinę prieigą prie F. Nietzsche’s filosofemų; antra, pagrįsti šių filosofemų konceptualiąją svarbą Foucault plėtojamai genealogijai; ir trečia, parodyti, kaip iš Nietzsche’s instrumentiškai perimtas Foucault genealoginis tyrimas polemikoje su J. Habermasu perauga į problemišką legitimacijos klausimą: kaip galima genealoginė istorijos ir įvairių socialinių praktikų kritika? Straipsnyje siekiama pagrįsti tezę, jog Foucault plėtojamas genealoginis tyrimas gali būti traktuojamas kaip istorijos ir socialinių praktikų legitimus ir Habermas’ui alternatyvus projektas.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.