GIANNI VATTIMO „SILPNASIS MĄSTYMAS“ IR HERMENEUTIKA
Fenomenologija ir hermeneutika
Arūnas Mickevičius
Publikuota 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2008.0.2016
PDF

Kaip cituoti

Mickevičius A. (2008). GIANNI VATTIMO „SILPNASIS MĄSTYMAS“ IR HERMENEUTIKA. Problemos, 73, 83-89. https://doi.org/10.15388/Problemos.2008.0.2016

Santrauka

Pagrindinis straipsnio tikslas – išaiškinti, su kokiu hermeneutiniu teoriniu modeliu ir kontekstu galime sieti bei identifikuoti G. Vattimo „silpnąjį mąstymą“. Straipsnyje išskiriami ir apibūdinami trys kultūros supratimo hermeneutiniai modeliai: silpnoji (silpnų argumentų), arba neįtikinančioji, hermeneutika, svarioji (svarių argumentų), arba tvirtoji, hermeneutika ir nuodugnioji (nuodugnių, išsamių argumentų), arba gilioji, hermeneutika. Straipsnyje siekiama pagrįsti tezę, jog „silpnąjį mąstymą“ reikėtų priskirti silpnajai hermeneutikai ir parodyti, kuo jis skiriasi nuo kitų hermeneutinių modelių. 
Pagrindiniai žodžiai: silpnasis mąstymas, hermeneutika, interpretacija, supratimas, tikrovė.

Gianni Vattimo: „Weak Thought“ and Hermeneutics 
Arūnas Mickevičius

Summary
The article is dedicated to G. Vattimo “weak thought” and its hermeneutical implications. There are three distinguishing features of hermeneutical models – weak hermeneutics, strong hermeneutics and deep hermeneutics. The article’s main problem is to prove thesis that “weak thought” is inseparable from weak hermeneutics. Also article discusses differences between these three hermeneutical models and its implication for understanding of contemporary culture. 
Keywords: weak thought, weak hermeneutics, strong hermeneutics, deep hermeneutics, interpretation, understanding, reality.

-family: Calibri, sans-serif;"> 

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.