Informacijos visuomenės samprata: senųjų vynmaišių gniaužtai
-
Marius Povilas Šaulauskas
Publikuota 2003-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2003.64.5355
PDF

Reikšminiai žodžiai

informacijos visuomenė
ideologija
infopesimizmas
infooptimizmas
racionalaus pasirinkimo teorija
egzistencinė-aksiologinė prielaida

Kaip cituoti

Šaulauskas M. P. (2003) „Informacijos visuomenės samprata: senųjų vynmaišių gniaužtai“, Problemos, 640, p. 64-73. doi: 10.15388/Problemos.2003.64.5355.

Santrauka

Straipsnis skirtas informacijos visuomenės sampratos pamatinių metodologinių-aksiologinių charakteristikų atodangai. Jame parodoma, pirma, kad labiausiai paplitusi informacijos visuomenės samprata yra grindžiama egzistencine informacijos visuomenės kaip realaus fenomeno ir jo nelygstamos svarbos prielaida ir, antra, kad tokia egzistencinė-aksiologinė prielaida yra artikuliuojama įprastinio, liberalaussocialdemokratinio, moderniojo ideologinio diskurso terminais. Straipsnyje kritiškai aptariama ir viešoji informacijos visuomenės sampratos vartosena nūdienėje Lietuvoje.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.