Partinis dėmesys dvasiniam tarybinio žmogaus pasauliui
-
[autorius nenurodytas]
Publikuota 1975-09-29
PDF

Reikšminiai žodžiai

Genrikas Zimanas
Jonas Macevičius
Gytis Vaitkūnas
Juozas Mureika
Evaldas Nekrašas

Kaip cituoti

[autorius nenurodytas]. (1975). Partinis dėmesys dvasiniam tarybinio žmogaus pasauliui. Problemos, 16, 5-7.

Santrauka

Perspausdinamas 1976 m. sausio 9 d. dienraščio „Tiesa“ straipsnis apie TSRS Mokslų akademijos Filosofijos instituto teorinio žurnalo „Voprosy filosofii“ 1975 m. 12 numerio skyrių „Filosofijos mokslas Lietuvos TSR“, kuriame išspausdinti respublikos filosofų G. Zimano, J. Macevičiaus, V. Niunkos, G. Vaitkūno, J. Mureikos, S. Rudzevičiaus ir E. Nekrašo straipsniai. To paties numerio skyrelyje „Trumpai apie knygas“ pristatomi naujausi Lietuvos autorių darbai – B. Kuzmicko, A. Balsio, R. Plečkaičio veikalai, kolektyvinės monografijos bei filosofijos istorijos chrestomatija, įvertintas periodinis mokslinis leidinys „Problemos“.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.