Literatūros teorija bendrosios meno teorijos požiūriu
-
[autorius nenurodytas]
Publikuota 2014-09-29
PDF

Reikšminiai žodžiai

Vanda Zaborskaitė
Vytautas Kubilius
Žibartas Jackūnas
literatūros teorija
estetika

Santrauka

Publikuojamos 1984 m. balandžio 6 d. vykusio TSRS Filosofų draugijos Lietuvos skyriaus Estetikos sekcijos organizuoto simpoziumo įžanginės pastabos, sutrumpintos bei pakoreguotos dalyvių diskusijos. Simpoziumo tema: „Literatūros teorinės problemos bendrosios meno teorijos požiūriu“, jame buvo aptarti to meto svarbiausi metodologiniai literatūros teoriniai aspektai. V. Kubilius Lietuvos literatūros teorijos svarbiausiais uždaviniais įvardijo šiuos: absorbuoti kuo daugiau lietuviškos medžiagos, lietuviškos teorinės minties, įtraukti kuo daugiau lietuvių kultūros klodų. Pateikiamos Ž. Jackūno mintys apie 1983 m. pasirodžiusias knygas – V. Zaborskaitės „Literatūros mokslo įvadą“ ir V. Kubiliaus „Literatūros teorijos apybraižą“. Vertindamas jas, Ž. Jackūnas pripažino, kad tai – reikšmingas humanitarinės kultūros mokslo laimėjimas, nors ir su keliais estetikos teorijos trūkumais. Apie estetinį suvokimą jis teigė, kad jo metu reiškinys yra išgyvenamas kaip vertybė ne praktiniame ir ne teoriniame kontekste. Bendriausias kūrinių vertinimo pagrindas yra jų sužadinamas estetinis poveikis, jo stiprumas bei istorinė trukmė.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.