Kokia turėtų būti Lietuvos estetikos istorija?
-
[autorius nenurodytas]
Publikuota 1983-09-29
PDF

Reikšminiai žodžiai

Juozas Mureika
Žibartas Jackūnas
Pillė Veljataga
Krescencijus Stoškus
Algirdas Gaižutis

Kaip cituoti

[autorius nenurodytas]. (1983). Kokia turėtų būti Lietuvos estetikos istorija?. Problemos, 30, 76-92.

Santrauka

1981 m. gruodžio 3 dieną TSRS Filosofų draugijos Lietuvos skyriaus Estetikos sekcijoje buvo aptarta Juozo Mureikos monografija „Lietuvių materialistinė estetika, 1900–1940“ (1981 m.). Aptarime dalyvavo sekcijos nariai Ž. Jackūnas, R. Skeivys, P. Veljataga, K. Rastenis, K. Stoškus, H. Kobeckaitė, A. Gaižutis, G. Bautrėnienė, R. Žibaitis, A. Bingelis, A. Poviliūnas, V. Valentinavičius, taip pat leidinio „Problemos“ vyr. redaktorius A. Lozuraitis ir knygos autorius J. Mureika. Diskusijoje, be monografijos aptarimo, taip pat prisiminti ankstesni Lietuvos estetikos istorijos tyrinėjimai (V. Drėmos, G. Vaitkūno, V. Zaborskaitės), keltos ir svarstytos bendresnės estetikos istorijos metodologijos, estetikos ir filosofijos santykio problemos.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.