K. Markso mokslas - mūsų darbo pagrindas (Respublikinės filosofų konferencijos apžvalga)
-
Česlovas Kalenda
Publikuota 1968-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1968.2.5719
PDF

Reikšminiai žodžiai

Karlas Marxas
marksizmas
Eugenijus Meškauskas
Jonas Repšys
Irmija Zaksas

Kaip cituoti

Kalenda Česlovas. (1968). K. Markso mokslas - mūsų darbo pagrindas (Respublikinės filosofų konferencijos apžvalga). Problemos, 2, 7-15. https://doi.org/10.15388/Problemos.1968.2.5719

Santrauka

Straipsnis skirtas apžvelgti respublikinei filosofų mokslinei konferencijai, skirtai K. Marxo 150-osioms gimimo metinėms paminėti, vykusiai 1968 m. Vilniaus universitete. Autorius pateikia konferencijos dalyvių skaitytų pranešimų pagrindines idėjas, ypatingai pabrėždamas K. Marxo mokymo metodologinę reikšmę šiuolaikiniam mokslui. Konferencijoje svarstyti šie svarbiausi klausimai: K. Marxo teorija apie socialistinės revoliucijos turinį, utopinių tendencijų šiuolaikinėse teorijose ir praktinėje veikloje kritika (pranešėjas doc. E. Meškauskas), susvetimėjimo problema ir jos vieta marksistinėje sociologijoje (doc. J. Repšys), K. Marxo ateistinių ir mokslinio materializmo pažiūrų formavimasis (prof. I. Zaksas, doc. A. Griška, dėstytojas E. Krakauskas), moterų socialinės lygybės klausimai (filos. m. kand. F. Škliarskaitė), šeimos santykių tyrimo metodologija (doc. N. Solovjovas) ir kiti klausimai.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.