Ekologinė problema: turinys, esmė, ištakos
-
Česlovas Kalenda
Publikuota 2000-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.2000.58.6808
PDF

Reikšminiai žodžiai

technika ir technologija
ekologinė krizė
egzistencinė (ekologinė) žmogaus kaltė.

Santrauka

Straipsnyje aptariama šiuolaikinė ekologinė problema (krizė) kaip objektyvių ir subjektyvių veiksnių sąveikos rezultatas. Objektyviuoju (sociogamtiniu) požiūriu globalinė ekologinė krizė – tai susikaupusių prieštaravimų tarp žmogaus (kultūros) ir gamtos (biosferos), tarp technikos bei technologijos plėtros ir natūralios evoliucijos padarinys. Subjektyvusis ekologinės problemos kilimo (ir sprendimo) aspektas analizuojamas metafizinėje-etinėje plotmėje – per žmogaus kaltės kategoriją.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.