Moralinė atsakomybė už gamtos išsaugojimą
-
Česlovas Kalenda
Publikuota 1990-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1990.43.7090
PDF

Reikšminiai žodžiai

Ekologija
moralė
atsakomybė
gamta
etika

Kaip cituoti

Kalenda Česlovas. (1990). Moralinė atsakomybė už gamtos išsaugojimą. Problemos, 43, 5-12. https://doi.org/10.15388/Problemos.1990.43.7090

Santrauka

Straipsnyje analizuojama moralinės atsakomybės problema šiuolaikinės ekologinės situacijos kontekste. Didžiausias dėmesys skiriamas būtinumo ir laisvės sąvokoms, kuriomis remiantis eksplikuojamas moralinės atsakomybės kategorijos turinys. Atsakomybė yra teorinė ir praktinė žmogaus veikla, realizuojanti būtinybę. Atsakomybė sąlygoja veiklos pasirinkimo pobūdį bei kryptį. Visuomenės santykyje su gamta susidarė vadinamoji deontinė situacija. Ši situacija nulemta techninių visuomenės galimybių intensyviai veikti įvairius gamtos komponentus ir sukelti jų disharmoniją, krizinę biosferos būklę, kuri savo ruožtu neigiamai veikia patį žmogų. Dabartinis žmonijos pažinimo lygis leidžia numatyti techninio, cheminio, šiluminio ir kitokio visuomenės poveikio aplinkai padarinius, dėl to žmonėms iškyla atsakomybė už juos. Ši atsakomybė tenka visuomenei, o per ją asmenims, kurie visuomeninės veiklos struktūroje atlieka tam tikras funkcijas, liečiančias visuomenės santykio su gamta realizavimą. Deontinės situacijos išsprendimas atsakingoje žmonių veikloje garantuoja gamtos vientisumą ir žmonijos gerovę, visuomenės laisvę bei pažangą.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.