Fakto ir idealo dialogas
-
Danutė Kapačiauskienė
Publikuota 1995-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1995.47.7043
PDF

Reikšminiai žodžiai

Arvydas Šliogeris
būtis
pasaulis
filotopija
fenomenas

Kaip cituoti

Kapačiauskienė D. (1995). Fakto ir idealo dialogas. Problemos, 47, 126-131. https://doi.org/10.15388/Problemos.1995.47.7043

Santrauka

Arvydo Šliogerio knygos „Būtis ir pasaulis: tyliojo gyvenimo fragmentai“ (1990 m.) recenzija. Recenzijos autorė teigia, kad aptariamas filosofas savo dienoraštyje mąsto apie būtį, jos buvimo ir reiškimosi būdus, Dievą, tiesą, savo kaip būtybės būvį. Mąstoma nuolatinėje įtampoje tarp fakto ir idealo, tarp esamybės (alfa) ir geidžiamybės (omega). Aptariama A. Šliogerio pasaulio sąvoka: tai yra būties priešybė – vertinimo ir pažinimo santykių stichija, tarsi-būtis. Nagrinėjama filotopijos samprata. Filotopas siekia su meile atsiverti kiekvienam jo meilės lauke esančiam būties fenomenui. Filotopas plėtoja imanentinę Dievo sampratą: kiekvienas būties fenomenas yra sakralus, sakralumas yra būties švytėjimas. Filotopo paritetinę, egalitarinę orientaciją perkėlę į socialinę ir politinę plotmę, gausime liberalizmo nuostatą: kiekvienas asmuo yra būties fenomenas, todėl socialinės institucijos turi taip funkcionuoti, kad būtų užtikrinta asmens laisvė.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.