Etinė filosofijos prasmė
-
Danutė Kapačiauskienė
Publikuota 1990-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1990.42.7101
PDF

Reikšminiai žodžiai

Filosofija
etika
moralė
marksizmas
socialinė būtis

Kaip cituoti

Kapačiauskienė D. (1990). Etinė filosofijos prasmė. Problemos, 42, 24-30. https://doi.org/10.15388/Problemos.1990.42.7101

Santrauka

Straipsnyje siekiama parodyti filosofijos ir etikos santykio abipusę sąveiką: filosofijos prasmę ir reikšmę etikai bei etikos prasmę ir reikšmę filosofijai. Svarstoma etinės problematikos marksistinėje filosofijoje pobūdis. Teigiama, kad marksistinė filosofija pirmiausia yra socialinė filosofija, socialinės būties teorija, orientuojanti etiką dorumo kriterijumi laikyti žmogaus elgesio socialinį vertingumą. Marksistinėje filosofijoje dorovės problemos įsilieja į praktinio visuomenės pertvarkymo, jos pažangos problemas ir netenka absoliutaus savarankiškumo. Etikos klausimas skatina filosofą galvoti apie būtį kaip apie gėrį, t. y. suteikia būties sampratai etinę prasmę. Dorovės ir etikos problemos stimuliuoja filosofinę būties problemą. Fundamentali asmens ir visuomenės santykių dinamiką apibūdinanti marksistinės filosofijos sąvoka yra susvetimėjimas. Nuo jo kaitos priklauso asmens ir visuomenės interesų bei jų santykio reali būklė ir subjektyvus jos įsisąmoninimas, atsispindintis asmeninėje elgesio motyvacijoje. Marksistinėje filosofijoje neįmanomas transcendavimas anapus socialinės realybės. Aptariami šiuolaikinės visuomenės iššūkiai marksistinei etikai.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.