K. Jaspersas ir egzistencializmo socialinės bei teorinės prielaidos
-
Jonas Repšys
Publikuota 1972-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1972.09.5857
PDF

Reikšminiai žodžiai

K. Jaspersas
egzistencializmas
kapitalizmas
progresas
iracionalizmas

Kaip cituoti

Repšys J. (1972). K. Jaspersas ir egzistencializmo socialinės bei teorinės prielaidos. Problemos, 9, 85-95. https://doi.org/10.15388/Problemos.1972.09.5857

Santrauka

Straipsnyje atskleidžiamas K. Jasperso kelias į filosofiją, supažindinama su esminiais jo biografijos bruožais. K. Jaspersas iš pradžių studijavo teisę, paskui mediciną, vėliau specializavosi psichiatrijoje. Jo posūkis į filosofiją susijęs su E. Husserlio fenomenologinio metodo, W. Dithey‘aus aprašomosios psichologijos, M. Weberio sociologijos ir ypač S. Kierkegaardo religinės filosofijos idėjų poveikiu. Remiantis kapitalizmo raidos monopolistinės stadijos, technologinės pažangos ir jos socialinių padarinių analize, atskleidžiamos egzistencializmo filosofijos formavimosi socialinės ir teorinės prielaidos. Aptariama ribinių situacijų samprata. Autorius K. Jasperso filosofijos pagrindinius bruožus analizuoja pozityvistinio scientizmo ir iracionalizmo konfrontacijos kontekste. Visą tradicinę filosofijos problematiką egzistencializmas patalpina iracionalistinės aprašomosios filosofinės antropologijos kontekste, neigia mokslinį tikrovės pažinimą ir propaguoja kraštutinį individualizmą ir mistiką.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.