Psichikos sveikatos sutrikimų turinčių asmenų paprastos ir sudėtingos informacijos apdorojimo greitis
Straipsniai
Vytautas Jurkuvėnas
Albinas Bagdonas
Arūnas Germanavičius
Publikuota 2016-07-15
https://doi.org/10.15388/Psichol.2016.53.10029
PDF

Reikšminiai žodžiai

paprastos informacijos apdorojimo greitis
sudėtingos informacijos apdorojimo greitis
atmintis
psichinės veiklos perkėlimas
psichikos sutrikimai

Kaip cituoti

Jurkuvėnas V., Bagdonas A., & Germanavičius A. (2016). Psichikos sveikatos sutrikimų turinčių asmenų paprastos ir sudėtingos informacijos apdorojimo greitis. Psichologija, 53, 7-23. https://doi.org/10.15388/Psichol.2016.53.10029

Santrauka

Informacijos apdorojimo greičio sutrikimai yra būdingas daugelio psichikos sveikatos sutrikimų elementas. Šiuo metu plačiai nagrinėjami biologiniai informacijos apdorojimo greičio mechanizmai. Kita vertus, informacijos apdorojimo greitis, kaip dvilypis konstruktas, susidedantis iš paprastos ir sudėtingos informacijos apdorojimo greičio komponentų, vis dar menkai suprastas. Šiuo tyrimu siekta atskleisti paprastos ir sudėtingos informacijos apdorojimo greitį kaip psichikos sutrikimo žymenį. Taip pat keltas uždavinys išanalizuoti grupių skirtumus pagal tokius kintamuosius kaip lytis, amžius, išsimokslinimas ir gimtoji kalba; nustatyti atminties bei psichinės veiklos perkėlimo gebėjimų įtaką paprastos ir sudėtingos informacijos apdorojimo greičio sąsajai su psichikos sutrikimais; ištirti kliniškai svarbių paprastos ir sudėtingos informacijos apdorojimo greičio sutrikimų proporcijas įvairialypėje klinikinėje ir kontrolinėje grupėse. Tyrime iš viso dalyvavo 482 asmenys. Tirtos keturios grupės: sveikų suaugusiųjų (N = 381), asmenų, savistatos būdu nurodžiusių psichikos sveikatos sutrikimo diagnozę (N = 33), asmenų, kuriems diagnozuotas lengvas ar vidutinio sunkumo psichikos sveikatos sutrikimas (F10-F99, išskyrus F20-F29) (N = 35), asmenų, kuriems diagnozuotas sunkus psichikos sveikatos sutrikimas (F20-F29) (N = 33). Visi tyrimo dalyviai, naudodamiesi kompiuteriu, atliko vienuolika pažintinėms funkcijoms tirti skirtų užduočių, atsakė į demografinius ir su sveikata susijusius klausimus. Gauti rezultatai atskleidžia psichikos sveikatos sutrikimų turinčiųjų ir neturinčiųjų grupių skirtumus, kurie ypač ryškūs lyginant paprastos ir sudėtingos informacijos apdorojimo greitį. Lytis, amžius, išsimokslinimas ir gimtoji kalba neturėjo įtakos tarpgrupinių pažintinių gebėjimų skirtumų statistiniam reikšmingumui. Kontroliuojant atminties ir psichinės veiklos perkėlimo gebėjimus paaiškėjo, kad grupių paprastos ir sudėtingos informacijos apdorojimo greitis skyrėsi, nors sumažėjo efekto dydis. Kliniškai svarbių paprastos ir sudėtingos informacijos apdorojimo greičio sutrikimų proporcijos sudėtinėje klinikinėje grupėje ir kontrolinėje grupėje leidžia kelti prielaidas, kad paprastos ir sudėtingos informacijos apdorojimo greičio gebėjimų matavimo pritaikomumas yra skirtingas.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>