T. 53 (2016): Psichologija

T. 53 (2016)

Psichologija
Publikuota 2016-07-15

Straipsniai

Vytautas Jurkuvėnas | Albinas Bagdonas | Arūnas Germanavičius
Psichikos sveikatos sutrikimų turinčių asmenų paprastos ir sudėtingos informacijos apdorojimo greitis
Santraukos peržiūros 484 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 394
7-23
PDF
Tija Ragelienė | Viktoras Justickis
Paauglių identiteto raidos, tėvų naudojamų auklėjimo stilių ir diferencijavimosi sąsajos
Santraukos peržiūros 987 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1177
24-43
PDF
Mykolas Simas Poškus
Socialinių normų panaudojimas skatinant tvarią elgseną: metaanalizė
Santraukos peržiūros 938 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1011
44-58
PDF
Rasa Geležinytė | Dalia Bagdžiūnienė
Inovatyvus elgesys darbe: kai kurie psichometriniai lietuviškojo klausimyno rodikliai
Santraukos peržiūros 780 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 798
59-77
PDF
Kristina Vildžiūnaitė | Liuda Šinkariova
Apatinių galūnių amputaciją patyrusių vyrų taikomų įveikos strategijų sąsaja su patiriamais potrauminio streso sutrikimo simptomais
Santraukos peržiūros 373 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 347
78-88
PDF
Edita Baukienė | Roma Jusienė
Keturmečių miego sunkumus prognozuojantys veiksniai: vaikų temperamento, motinų elgesio ir miegojimo tvarkos svarba
Santraukos peržiūros 420 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 473
89-100
PDF
Ieva Bieliauskienė | Gražina Gudaitė
Lyties veiksnys asmens santykyje su autoritetais: kokybinė subjektyvaus patyrimo analizė
Santraukos peržiūros 415 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 638
101-113
PDF
Psichologija
Naujienos
Santraukos peržiūros 164 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 126
114-115
PDF