Socialinių normų panaudojimas skatinant tvarią elgseną: metaanalizė
Straipsniai
Mykolas Simas Poškus
Publikuota 2016-07-15
https://doi.org/10.15388/Psichol.2016.53.10031
PDF

Reikšminiai žodžiai

socialinės normos
apsakomosios normos
privalomosios normos
tvari elgsena

Kaip cituoti

Poškus M. S. (2016). Socialinių normų panaudojimas skatinant tvarią elgseną: metaanalizė. Psichologija, 53, 44-58. https://doi.org/10.15388/Psichol.2016.53.10031

Santrauka

Šio tyrimo tikslas yra įvertinti socialinių normų efektyvumą skatinant tvarią elgseną. Tikslui pasiekti atlikta metaanalizė. Į analizę buvo įtraukti nuo 1990 metų recenzuojamuose žurnaluose išspausdintuose straipsniuose aprašyti eksperimentiniai tyrimai, kuriuose tvari elgsena skatinta pasitelkiant socialines normas. Renkant tyrimus analizei, nebuvo išskiriamos jokios populiacijos. Bendriems efekto dydžiams apskaičiuoti naudoti atsitiktinių efektų modeliai. Aptikta, kad socialinės normos gali būti sėkmingai panaudotos tvariai elgsenai paskatinti (d = 0,35, 95 proc. CI [0,13, 0,57]), jų efektyvumas didžiausias tada, kai jos naudojamos kasdienėse situacijose (d = 0,52, 95 proc. CI [0,38, 0,65]), taip pat normomis pagrįstos intervencijos yra efektyvesnės, nei alternatyvūs kreipimaisi, skirti paskatinti tvarią elgseną (d = 0,18, 95 proc. CI [0,03, 0,32]). Daroma išvada, kad socialinėmis normomis pagrįstos intervencijos efektyviai skatina tvarią elgseną. Siekiant paskatinti tvarią elgseną, ypač rekomenduojama kaip įrankį pasitelkti socialines normas, nes socialinių normų naudojimas yra įrodymais pagrįstas ir efektyvus būdas paskatinti norimą elgseną.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.