Atliekų rūšiavimo prognozavimas į planuoto elgesio teoriją įtraukus moralės normas
Straipsniai
Mykolas Simas Poškus
Publikuota 2015-01-15
https://doi.org/10.15388/Psichol.2015.52.9330
PDF

Reikšminiai žodžiai

rūšiavimas
planuoto elgesio teorija
moralės normos

Kaip cituoti

Poškus M. S. (2015). Atliekų rūšiavimo prognozavimas į planuoto elgesio teoriją įtraukus moralės normas. Psichologija, 52, 22-32. https://doi.org/10.15388/Psichol.2015.52.9330

Santrauka

Planuoto elgesio teorija yra populiarus ir tvirtai pagrįstas modelis, kuriuo prognozuojama ir aiškinama elgsena. Kai kurie tyrėjai, tiriantys tvarią elgseną, mano, kad planuoto elgesio teoriją galima pagerinti į ją kaip papildomą kintamąjį įtraukus moralės normas. Atlikta apklausa, kurios tikslas – patikrinti prielaidą, kad moralės normos gali pagerinti planuoto elgesio teoriją bent tuo atveju, kai tiriama atliekų rūšiavimo elgsena. Apklausti 142 universiteto studentai, kurių amžiaus vidurkis buvo 20 metų (SD = 2,5). Dalyviai užpildė klausimynus, kuriais vertinti planuoto elgesio teorijos konstruktai bei moralės normos rūšiavimo elgsenos atžvilgiu. Atskleista, kad atliekų rūšiavimo atveju, įtraukus moralės normas į planuoto elgesio teoriją, modelis leidžia paaiškinti daugiau elgsenos. Tokie rezultatai rodytų, kad, naudojant planuoto elgesio teoriją, tiriant rūšiavimo ar apskritai tvarią elgseną, prasminga į modelį įtraukti moralės normas kaip papildomą ketinimo elgtis ar netgi elgsenos prediktorių.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.