Piešimo testo kūrybiškam mąstymui (TCT-DP) psichometrinės charakteristikos 8–10 metų lietuvių vaikų imčiai
Straipsniai
Sigita Girdzijauskienė
Vilniaus universitetas
Dalia Nasvytienė
Vilniaus universitetas
Dovilė Butkienė
Vilniaus universitetas
Gražina Gintilienė
Vilniaus universitetas
Kęstutis Dragūnevičius
Vilniaus universitetas
Publikuota 2018-12-28
https://doi.org/10.15388/Psichol.2018.2
PDF

Reikšminiai žodžiai

vaikų kūrybiškumo vertinimas
piešimo testas kūrybiškam mąstymui TCT-DP
TCT-DP patikimumas
TCT-DP validumas

Kaip cituoti

Girdzijauskienė S., Nasvytienė D., Butkienė D., Gintilienė G., & Dragūnevičius K. (2018). Piešimo testo kūrybiškam mąstymui (TCT-DP) psichometrinės charakteristikos 8–10 metų lietuvių vaikų imčiai. Psichologija, 58, 38-56. https://doi.org/10.15388/Psichol.2018.2

Santrauka

Straipsnyje analizuojama, ar Piešimo testas kūrybiškam mąstymui (TCT-DP) tiksliai, stabiliai ir pagrįstai įvertina 8–10 metų lietuvių vaikų kūrybinį potencialą. Šiuo metu Lietuvoje nėra tokio amžiaus vaikų kūrybiškumą vertinančio testo. Moksliniai tyrimai rodo, kad pradinio mokyklinio amžiaus vaikams gali būti būdinga specifiška kūrybinio potencialo raida. Tyrime dalyvavo 497 pradinių, 2–4, klasių mokiniai; imtis sudaryta taikant kvotinę atranką, atsižvelgiant į vaiko amžių, lytį ir mokyklos vietą. Visi vaikai įvertinti TCT-DP A ir B formomis; 63 atsitiktinai atrinkti vaikai įvertinti Wechslerio intelekto skale vaikams (WISC-IIILT) turint tikslą patikrinti diskriminantinį validumą. Rezultatai atskleidė, kad reikšmingai skiriasi 8 ir 10 metų vaikų kūrybinis potencialas, mergaičių ir berniukų rezultatai panašūs. Keliais būdais įvertinus testo patikimumą, išryškėjo, kad abiejų testo formų vertintojų suderintumas yra labai geras, kategorijų vertinimo sistema tiksli, minimaliai pakankamas bendro A ir B formų suminio įverčio stabilumas, nepakankamas A ir B formų vidinis suderintumas. Abi testo formos vienodai diferencijuoja vaikų kūrybiškumo lygį. Gauti rezultatai patvirtina TCT-DP konstrukto validumą. Tiriamoji faktorių analizė išryškino, kad 8–10 metų lietuvių vaikų kūrybiškumo potencialą geriausiai apibūdina trys faktoriai – originalumo, adaptyvumo bei pasirengimo rizikuoti.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai