Bakalauro pakopos studentų ketinimo eiti pasirinktu profesiniu keliu ypatumai: dviejų imčių analizė
Straipsniai
Ieva Urbanavičiūtė
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2009.0.2595
PDF

Reikšminiai žodžiai

karjeros planavimas
profesijos pasirinkimas
ateities lūkesčiai
asmenybės veiksniai

Kaip cituoti

Urbanavičiūtė I. (2009). Bakalauro pakopos studentų ketinimo eiti pasirinktu profesiniu keliu ypatumai: dviejų imčių analizė. Psichologija, 39, 45-58. https://doi.org/10.15388/Psichol.2009.0.2595

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjami ketinimo eiti pasirinktu profesiniu keliu ypatumai. Pagrindiniai tyrimo uždaviniai – įvertinti, kaip ketinimą eiti pasirinktu profesiniu keliu prognozuoja pasitenkinimo pasirinkta profesija lygis, įsivaizduojamas realaus ir idealaus bei realaus ir prestižinio darbo atitikimas bei asmenybės ypatumai (neurotizmas ir sąmoningumas), ir palyginti, kuo skiriasi abiejų imčių ketinimo eiti pasirinktu profesiniu keliu prielaidos. Dviejų imčių – nepatenkintųjų pasirinkta profesija (n = 55) ir patenkintųjų pasirinkta profesija (n = 76) – hierarchinės regresijos analizė parodė, kad šių imčių ketinimo eiti pasirinktu profesiniu keliu prielaidos yra nevienodos. Prognozuojant ketinimą eiti pasirinktu profesiniu keliu pirmuoju atveju reikšmingi kintamieji yra pasitenkinimo pasirinkta profesija lygis, realaus ir prestižinio darbo atitikimas ir neurotizmo lygis. Antruoju atveju gautas vyraujantis kintamasis – pasitenkinimo pasirinkta profesija lygis. Gauti rezultatai turi tiek teorinių, tiek praktinių pritaikymo galimybių ir nubrėžia tolesnių tyrimų šioje srityje gaires.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.