Meistriškumo dirbti strategijų vaidmuo išsekimo ir darbo išteklių sąsajoms: pedagogų imties tyrimas
Straipsniai
Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė
Ieva Urbanavičiūtė
Rita Rekašiūtė Balsienė
Publikuota 2018-01-30
https://doi.org/10.15388/Psichol.2017.56.11520
PDF

Reikšminiai žodžiai

meistriškumo dirbti strategijos
išsekimas darbe
darbo ištekliai

Kaip cituoti

Lazauskaitė-Zabielskė J., Urbanavičiūtė I., & Rekašiūtė Balsienė R. (2018). Meistriškumo dirbti strategijų vaidmuo išsekimo ir darbo išteklių sąsajoms: pedagogų imties tyrimas. Psichologija, 56, 20-36. https://doi.org/10.15388/Psichol.2017.56.11520

Santrauka

Straipsnyje pristatomas tyrimas, kurio tikslas – nustatyti darbo išteklių ir meistriškumo dirbti strategijų sąveiką prognozuojant išsekimą darbe. Tyrime dalyvavo 341 pedagogas iš įvairių Lietuvos mokyklų. Tyrimas parodė, kad meistriškumo dirbti strategijų taikymas moderuoja darbo išteklių ir išsekimo darbe sąsajas. Autonomijos, galimybės tobulėti ir kolegų paramos ištekliai yra susiję su mažesniu išsekimu tik tada, kai pedagogai siekia didinti struktūrinius išteklius, t. y. ugdyti ir panaudoti darbe savo gebėjimus. Be to, nustatyta, kad autonomija ir kolegų parama taip pat susijusi su mažesniu išsekimu, kai darbuotojai siekia iššūkių savo darbe, t. y. apie atsiradusias naujoves sužino ir jas išbando, imasi papildomų užduočių ir naujų projektų, patys pasisiūlo prisidėti prie naujų veiklų.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.