Pilietiško elgesio organizacijoje patikslinto klausimyno psichometriniai rodikliai
Straipsniai
Dalia Bagdžiūnienė
Vilnius University, Lithuania
Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė
Vilnius University, Lithuania
https://orcid.org/0000-0003-2926-482X
Ieva Urbanavičiūtė
Vilnius University, Lithuania
Publikuota 2019-12-30
https://doi.org/10.15388/Psichol.2019.7
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

pilietiškas elgesys organizacijoje
klausimynas
patikimumas
validumas
darbuotojai

Kaip cituoti

Bagdžiūnienė D., Lazauskaitė-Zabielskė J. ir Urbanavičiūtė I. (2019) „Pilietiško elgesio organizacijoje patikslinto klausimyno psichometriniai rodikliai“, Psichologija, 600, p. 27-45. doi: 10.15388/Psichol.2019.7.

Santrauka

Pilietiškas elgesys organizacijoje – savanoriškas, neprivalomas darbuotojų elgesys, kuriuo stiprinami socialiniai ryšiai ir kuriamos palankios veiklai organizacinės aplinkos socialinio konteksto sąlygos. Atsižvelgiant į šio elgesio tyrimų plėtrą užsienio šalyse, kultūrinių skirtumų reikšmę pilietiško elgesio vertinimui ir remiantis Organ (1988) teorine koncepcija, 2013 metais buvo parengtas lietuviškasis pilietiško elgesio organizacijoje vertinimo klausimynas. Jį sudarė pilietinio įsitraukimo, pagarbos, pagalbos, iniciatyvos ir sąžiningumo dimensijos, patikrinta metodo struktūra, atlikta preliminari psichometrinių rodiklių analizė (Bagdžiūnienė, Lazauskaitė-Zabielskė ir Urbanavičiūtė, 2013). Šiame straipsnyje pristatomi du nauji tyrimai, kurių tikslas – patikrinti darbuotojų pilietiško elgesio organizacijoje lietuviško klausimyno struktūrą ir įvertinti patikslinto metodo psichometrinius rodiklius. Pirmajame tyrime dalyvavo 1 985, antrajame – 647 darbuotojai. Rezultatai: patvirtinamoji faktorių analizė patvirtino penkių dimensijų metodo struktūrą, galutinę klausimyno versiją sudaro dvidešimt teiginių, patvirtinti skalių suderintumo, išorinio validumo ir kiti psichometriniai rodikliai. Lietuviškasis pilietiško elgesio organizacijoje klausimynas pasižymi geromis psichometrinėmis savybėmis, gali būti taikomas, vykdant tyrimus organizacijose.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.