Besiformuojančių suaugusiųjų probleminio elgesio, vaidmenų kaitos meilės ir darbo srityse bei suaugusiam asmeniui būdingų savybių įgijimo ryšiai
Straipsniai
R. Vosylis
S. Raižienė
R. Žukauskienė
Publikuota 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2013.1.2624
PDF

Reikšminiai žodžiai

probleminis elgesys
besiformuojančio suaugusiojo raidos tarpsnis
vaidmenų kaita
suaugusįjį žyminčių kriterijų atitikimas

Kaip cituoti

Vosylis R., Raižienė S. ir Žukauskienė R. (2013) „Besiformuojančių suaugusiųjų probleminio elgesio, vaidmenų kaitos meilės ir darbo srityse bei suaugusiam asmeniui būdingų savybių įgijimo ryšiai“, Psichologija, 480, p. 54-69. doi: 10.15388/Psichol.2013.1.2624.

Santrauka

Mokslinėje, ypač raidos psichologijos, spaudoje nemažai diskutuojama apie ilgėjantį laikotarpį, per kurį iš paauglystės pereinama į suaugusiojo gyvenimo tarpsnį. Taip pat diskutuojama apie tai, kad Vakarų šalyse suaugusio asmens statusas, ypač jaunuolių akimis, yra siejamas ne tiek su vaidmenų kaita, pavyzdžiui, mokslų baigimu ar tapimu tėvais, kiek su asmens savybių, kaip antai nepriklausomybė ar savarankiškumas, įgijimu. Šis laiko tarpsnis tarp paauglystės ir jauno suaugusiojo amžiaus taip pat pasižymi nemaža emocinių ir elgesio sunkumų kaita, kuri vyksta kartu su vaidmenų pokyčiais, bei suaugusio asmens savybių įgijimu. Tyrimų, nagrinėjančių, kaip probleminis elgesys, vaidmenų kaita ir suaugusio asmens savybių įgijimas yra susiję, netrūksta, tačiau maža tokių, kurie nagrinėtų šių kintamųjų ryšius kartu paėmus. Šiuo tyrimu ir siekta įvertinti besiformuojančių Lietuvos suaugusiųjų emocinių ir elgesio sunkumų, įsipareigojimo partneriui ir darbinei karjerai bei suaugusiojo bruožų įgijimo ryšius.
Tyrimo dalyviai buvo atrinkti patogiosios imties būdu. Tyrime dalyvavo 241 tiriamasis – 198 merginos ir 43 vaikinai. Vidutinis tiriamųjų amžius buvo 22,22 metų (st. nuokr. – 2,91). Tiriamieji atsakė į interneto svetainėje paskelbtą anketą, kurioje buvo pateiktas J. J. Arnett (2003) klausimynas, vertinantis suaugusio asmens kriterijų svarbą, taip pat papildomi klausimai apie tai, kiek asmuo atitinka šiuos kriterijus. Anketoje taip pat buvo pateiktas ASR (Achenbach and Rescorla, 2003) klausimynas, skirtas įvertinti suaugusiųjų emocinius ir elgesio sunkumus. Remiantis tuo, ką tyrimo dalyviai įvardijo svarbiais suaugusio asmens kriterijais, ir tuo, kaip įvardijo, kiek tuos kriterijus yra įvykdę, buvo sudarytos trys skalės, rodančios suaugusio asmens bruožų įgijimą: pasiektą nepriklausomybę nuo tėvų, pasiektą normų paisymą ir įgytas kompetencijas rūpintis šeima. Taip pat panašiu būdu buvo sudaryti du kintamieji, rodantys įsipareigojimą partneriui ir darbinei karjerai.
Tyrimo metu buvo atskleista, kad jaunuolių tiek įsipareigojimas darbinei karjerai, tiek partneriui yra neigiamai susijęs su nerimo ir depresijos sunkumais, tačiau įsipareigojimas darbinei karjerai yra teigiamai susijęs su erzinančiu elgesiu. Didesnė nepriklausomybė yra neigiamai susijusi su nerimo ir depresijos sunkumais ir užsisklendimu. Prognozuojant nerimo ir depresijos sunkumus, kai yra atsižvelgiama į suaugusio asmens bruožų įgijimą, įsipareigojimo darbinei karjerai bei partneriui efektas išnyksta. Prognozuojant erzinantį elgesį, įsipareigojimas darbinei karjerai išlieka reikšmingas veiksnys net ir tada, kai atsižvelgiama į suaugusiojo savybių įgijimą.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.