JAUNESNIOJO IR VYRESNIOJO MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ TARPUSAVIO SANTYKIAI
Straipsniai
R. ŽUKAUSKIENĖ
Publikuota 1997-12-23
https://doi.org/10.15388/Psichol.1997.16.9031
PDF

Reikšminiai žodžiai

agresyvumas
pozityvus statusas
negatyvus statusas

Kaip cituoti

ŽUKAUSKIENĖ R. (1997) „JAUNESNIOJO IR VYRESNIOJO MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ TARPUSAVIO SANTYKIAI“, Psichologija, 160, p. 85-100. doi: 10.15388/Psichol.1997.16.9031.

Santrauka

Pozityvūs santykiai su bendraamžiais ir prosocialus elgesys yra vieni svarbiausių pozityvaus statuso bet kuriame amžiuje koreliatai. Iš kitos pusės – blogi santykiai su bendraamžiais yra svarbus prasto prisitaikymo indikatorius. Šiame tyrime buvo nustatytas tiriamųjų sociometrinis statusas, naudotas Klasės žaidimo klausimynas bei gauti mokytojų vertinimai. Tyrime dalyvavo 483 3-7 klasės mokiniai. Kai ir buvo prognozuota, nustatytos teigiamos koreliacijos tarp pozityvaus statuso bei Socialumo - lyderiavimo faktoriaus bei mokyklinių pasiekimų. Pozityvaus statuso koreliacijos su Agresyvumo – destrukcijos faktoriumi buvo neigiamos, o stiprumas kito su amžiumi. Koreliacija tarp pozityvaus statuso ir Jautrumo – Izoliacijos faktoriaus stiprėja su amžiumi. Mūsų tyrimo rezultatai patvirtina amžiaus vaidmenį. Mokykliniai pasiekimai bendraamžių priėmimui buvo svarbesni vidurinėje vaikystėje, o ne paauglystėje. Prosocialus elgesys buvo svarbus pozityvaus statuso veiksnys vidurinėje vaikystėje, o agresyvus elgesys skatino negatyvaus socialinio statuso (ir tolesnių prisitaikymo problemų) raidą paauglystėje. Sąsajos tarp negatyvaus statuso ir izoliacinio elgesio smarkiai sustiprėja paauglystėje, spėjama dėl bendraamžių jautrumo asocialiam ir perdėtai emocingam elgesiui.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.