Mokymosi tikslų supratimas ikimokykliniame amžiuje
Straipsniai
Saulė Raižienė
Auksė Endriulaitienė
Jurgita Ormerod
Publikuota 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2007.0.2851
PDF

Reikšminiai žodžiai

mokymosi tikslai
ikimokyklinio amžiaus vaikai

Kaip cituoti

Raižienė S., Endriulaitienė A., & Ormerod J. (2007). Mokymosi tikslų supratimas ikimokykliniame amžiuje. Psichologija, 35, 66-78. https://doi.org/10.15388/Psichol.2007.0.2851

Santrauka

Mokytis vaikas pradeda gana anksti ir jau tuomet formuojasi jo požiūris į mokymąsi. Yra nemažai vaiko pasiekimų tyrimų ir tik nedaug – mokymosi tikslų supratimo kaitos. Šiuo tyrimu siekiama išsiaiškinti mokymosi tikslų sampratą ikimokykliniame amžiuje. Tam buvo atlikti du tyrimai. Pirmajame tyrime, siekiant palyginti ketverių ir šešerių metų vaikų bei ikimokyklinio amžiaus berniukų ir mergaičių mokymosi tikslų supratimą, dalyvavo 121 ikimokyklinio amžiaus vaikas. Antrajame tyrime, siekiant palyginti kaimo ir miesto vaikų mokymosi tikslų supratimą, buvo apklausti 62 penkiamečiai. Duomenys buvo renkami taikant tris metodikas – „Pasakojimo siužeto pasirinkimas“ (Li, 2004a), „Pasakojimo užbaigimas“ (Wang and Leichtman, 2000), „Gimtadienio norų tyrimas“ (Li, 2004a) – ir atliktas jų kiekybinis bei kokybinis kodavimas. Pirmojo tyrimo rezultatai atskleidė, kad šešerių metų vaikai nuosekliau nei ketverių metų vaikai apibūdina mokymosi reikšmę. Šešiamečiai dažniau nei keturmečiai įvardija intelektinę bei ekonominę mokymosi naudą, taip pat dažniau pasako teigiamą moralinį mokymosi vertinimą. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad berniukų ir mergaičių požiūris į mokymąsi yra panašus. Antrojo tyrimo rezultatai parodė, kad skiriasi kaime ir mieste augančių penkiamečių vaikų socialinės mokymosi naudos ir žinių kiekio įgijimo mokantis supratimas.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>