Ikimokyklinio amžiaus vaikų emocijų ir elgesio sunkumų vertinimas CBCL / 1½-5 ir C-TRF diagnostikos kriterijais (DSM) pagrįstomis skalėmis
Turinys
Roma Jusienė
Saulė Raižienė
Publikuota 2006-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2006..4285
PDF

Reikšminiai žodžiai

behavioural and emotional problems
preschool children
DSM
CBCL/ 1½-5 and C-TRF methods
cross-informant agreement emocijų ir elgesio sunkumai
ikimokyklinio amžiaus vaikai
DSM skalės
vertinimų atitikimas
psichologinis įvertinimas
CBCL/1 1/2 -5 ir C-TRF

Kaip cituoti

Ikimokyklinio amžiaus vaikų emocijų ir elgesio sunkumų vertinimas CBCL / 1½-5 ir C-TRF diagnostikos kriterijais (DSM) pagrįstomis skalėmis (R. Jusienė & S. Raižienė , Trans.). (2006). Psichologija, 34, 44-56. https://doi.org/10.15388/Psichol.2006..4285

Santrauka

Šiame straipsnyje toliau nagrinėjama ikimokyklinio amžiaus vaikų emocijų ir elgesio sunkumų vertinimo problema. Vaikų psichopatologijos tyrėjams, o ypač šioje srityje dirbantiems praktikams dažnai tenka empiriniu stebėjimu pagrįstą įvertinimą susieti su specifiniais diagnostikos kriterijais. Tokią galimybę suteikia CBCL / 1½-5 ir C-TRF metodikų (Achenbach and Rescorla, 2000) taikymas. [...] Straipsnyje analizuojama, kaip siejasi tarpusavyje įvairių vertintojų teikiama informacija apie ikimokyklinio amžiaus vaikų emocijų ir elgesio sunkumus, remiantis penkiomis diagnostiniais kriterijais pagrįstomis skalėmis: įvairiapusių raidos sunkumų, dėmesio trūkumo / hiperaktyvumo, prieštaraujančio neklusnumo, nuotaikos sunkumų ir nerimo sunkumų. Rezultatai rodo, kad diagnostiniais kriterijais pagrįstų skalių patikimumo ir atitikimo tarp vertintojų tendencijos panašios kaip CBCL / 1½-5 ir C-TRF sindromų skalių, sudarytų faktorinės analizės būdu. Mamų ir auklėtojų vertinimu, berniukams būdingesnis nei mergaitėms dėmesio trūkumas / hiperaktyvumas. Auklėtojų vertinimu, berniukų prieštaraujančio neklusnumo skalės įverčiai taip pat didesni nei mergaičių. Tačiau apskritai diagnostiniais kriterijais pagrįstų skalių vidinis suderinamumas kiek geresnis nei faktorinės analizės būdu sudarytų sindromų skalių. CBCL / 1½-5 ir C-TRF diagnostiniais kriterijais pagrįstos skalės gali palengvinti pradinį ikimokyklinio amžiaus vaiko psichologinį įvertinimą. Straipsnyje aptariami ir šių skalių taikymo vertinimui ribotumai.

PDF

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 > >>