Įsipareigojimas organizacijai – darbuotojų profesinio perdegimo rizikos ar saugos veiksnys?
Straipsniai
Giedrė Genevičiūtė-Janonienė
Rūta Skučaitė
Auksė Endriulaitienė
Publikuota 2015-01-15
https://doi.org/10.15388/Psichol.2015.52.9333
PDF

Reikšminiai žodžiai

įsipareigojimas organizacijai
profesinis perdegimas
darbuotojai

Kaip cituoti

Genevičiūtė-Janonienė G., Skučaitė R., & Endriulaitienė A. (2015). Įsipareigojimas organizacijai – darbuotojų profesinio perdegimo rizikos ar saugos veiksnys?. Psichologija, 52, 77-90. https://doi.org/10.15388/Psichol.2015.52.9333

Santrauka

Prieštaringi tyrimų rezultatai nepateikia aiškaus atsakymo, kaip įsipareigojimas organizacijai veikia darbuotojo psichologinę savijautą darbe. Todėl tyrimu siekiama nustatyti darbuotojų įsipareigojimo organizacijai reikšmę jų profesiniam perdegimui. 879 darbuotojai, dirbantys skirtingose įvairaus dydžio ir paskirties organizacijose, užpildė klausimyną, sudarytą iš koreguotosios Įsipareigojimo organizacijai klausimyno versijos (Meyer, Allen, & Smith, 1993 ) ir Maslach profesinio perdegimo klausimyno bendrosios skalės lietuviškosios versijos (MBI–GS, Schaufeli, Leiter, Maslach, & Jackson, 1996). Siekiant prognozuoti darbuotojų nuasmeninimo, emocinio išsekimo ir darbo efektyvumo ypatumus, naudoti tiesinės daugialypės regresinės analizės modeliai. Nustatyta, kad stipresnis emocinis ir normatyvinis įsipareigojimas organizacijai yra reikšmingi kriterijai prognozuojant mažesnį darbuotojų emocinį išsekimą ir polinkį į nuasmeninimą. Tačiau tvirtesnis tęstinis įsipareigojimas gali sustiprinti darbuotojų polinkį į nuasmeninimą. Be to, tyrimo rezultatai atskleidė, kad darbuotojo darbo efektyvumui reikšmės turi tik emocinis įsipareigojimo komponentas – stipriau emociškai įsipareigoję organizacijai darbuotojai darbe jaučiasi efektyviau dirbą.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.