Lietuviškosios NEO PI-R versijos psichometriniai rodikliai
Turinys
Rita Žukauskienė
Rasa Barkauskienė
Publikuota 2006-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2006..4320
PDF

Reikšminiai žodžiai

asmenybės bruožai
Penkių faktorių modelis
NEO-PI-R

Kaip cituoti

Žukauskienė R., & Barkauskienė R. (2006). Lietuviškosios NEO PI-R versijos psichometriniai rodikliai. Psichologija, 33, 7-21. https://doi.org/10.15388/Psichol.2006.4320

Santrauka

Pastaruosius du dešimtmečius asmenybės psichologiniuose tyrimuose Penkių faktorių modelis (PFM), kitaip žinomas kaip „Penketas svarbiausiųjų“, tampa dominuojančia paradigma. NEO PI-R klausimynas (Costa and McCrae, 1992) yra skirtas būtent PFM empiriškai tyrinėti. Naudojant savistaba paremtus klausimynus būtina, kad tie patys teiginių rinkiniai būtų lygiaverčiai, t. y. skirtingose kultūrose turėtų tą pačią reikšmę. NEO PI-R, kaip ir bet kurio kito klausimyno, vertimas ir naudojimas kitose kultūrose priklauso nuo tos kalbos ir kultūros ypatumų, todėl toje šalyje, kur metodikos bus taikomos, būtina psichometrinių rodiklių analizė ir standartizacija. Šiame straipsnyje pateikiami kai kurie lietuviškosios NEO PI-R versijos psichometriniai rodikliai. Tyrime dalyvavo 317 vyrų ir moterų, kurių amžius nuo 19 iki 64 metų, savanoriškai sutikę užpildyti NEO PI-R klausimyną. Tyrimo rezultatai rodo, kad vidinis didžiųjų dimensijų (neurotizmo, ekstraversijos, atvirumo patyrimui, sutariamumo bei sąmoningumo) suderinamumas pakankamai geras. Kai kurių asmenybės dimensijų žemesnio lygmens bruožus įvertinančių subskalių vidinis suderinamumas gana prastas, bet panašūs rezultatai gauti JAV, analizuojant amerikiečių normatyvinės imties tyrimų rezultatus. Be to, tikrinant PFM struktūros generalizacijos galimybes dar vienoje kultūroje, hipotetinė penkių faktorių struktūra gauta ir analizuojant lietuvių tiriamųjų rezultatus. Duomenų analizė rodo, kad 28 iš 30 subskalių turi didžiausią svorį iš anksto numatytame faktoriuje, o tai rodo gerą NEO PI-R lietuviškosios versijos struktūrinį validumą, taip pat pakankamą atitikimą teoriniam Penkių faktorių modeliui.PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.