Pasirenkamo rizikos lygio pastovumas įvairiose sprendimų situacijose
Straipsniai
Auksė Endriulaitienė
Vaclovas Martišius
Publikuota 2003-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2003..4371
PDF

Reikšminiai žodžiai

patovumas
rizikos lygis
sprendimas

Kaip cituoti

Endriulaitienė A., & Martišius V. (2003). Pasirenkamo rizikos lygio pastovumas įvairiose sprendimų situacijose. Psichologija, 28, 7-18. https://doi.org/10.15388/Psichol.2003.4371

Santrauka

Kadangi gyvename didžiulio nerimo ir netikrumo laikais, pastaruoju metu socialinių mokslų atstovų domėjimasis rizika smarkiai padidėjo. Pagrindinė teorija, analizuojanti rizikingus sprendimus, yra D. Kahnemano ir A. Tversky?o sukurta prospektų teorija, kuri akcentuoja situacijos veiksnius, nulemiančius sprendimo rizikos lygį. Prieštaringi tyrimų rezultatai paskatino psichologus iškelti mintį, kad žmonės turi tam tikrą asmenybės savybę - polinkį rizikuoti. Šio tyrimo tikslas - nustatyti, ar yra įvairiose sprendimų situacijose pasirenkamo rizikos lygio, kuris gali būti asmenybės bruožo - polinkio rizikuoti rodiklis, ryšys. Tyrime dalyvavo 262 Vilniaus ir Vytauto Didžiojo universitetų studentai; jie pildė Pasirinkimo dilemų klausimyną bei Sprendimų priėmimo stiliaus skalę. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad rizikos lygis, pasirenkamas įvairiose sprendimų situacijose, yra santykinai pastovus dydis ir gali būti susijęs su asmenybės bruožu - polinkiu rizikuoti. Taigi gauti tyrimo duomenys leidžia diskutuoti su tais psichologais, kurie ypač akcentuoja situacijos svarbą priimant rizikingus sprendimus ir nuvertina asmenybės bruožų įtaką žmogaus pasirinkimams.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>