Rizikingų sprendimų priėmimo ir situacijos pobūdžio sąsajos
Straipsniai
Auksė Endriulaitienė
Vaclovas Martišius
Publikuota 2002-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2002..4401
PDF

Reikšminiai žodžiai

rizikingų sprendimų priėmimas
situacijos pobūdis

Kaip cituoti

Endriulaitienė A., & Martišius V. (2002). Rizikingų sprendimų priėmimo ir situacijos pobūdžio sąsajos. Psichologija, 26, 7-15. https://doi.org/10.15388/Psichol.2002.4401

Santrauka

Šiuolaikinė socialinė teorija nurodo, kad vystosi vadinamoji rizikos visuomenė, todėl problemos, susijusios su rizikingų sprendimų priėmimu, tampa vis aktualesnės. Didžiausia yra konteksto veiksnių priimant rizikingus sprendimus srities (pvz., problemos formulavimo, užduoties sudėtingumo ir kt.) tyrimų įvairovė. Tačiau neaišku, ar problemos turinys turi įtakos polinkiui priimti rizikingus sprendimus. Šio darbo tikslas buvo patikrinti hipotezę, ar žmonės labiau linkę priimti rizikingus sveikatos ir piniginės nei socialinės ir etinės rizikos sričių sprendimus. Tyrime dalyvavo 602 respondentai; jie pildė Kogano ir Wallacho (1964, 1967) pasiūlytą Pasirinkimo dilemų klausimyną. Pagal metodiką reikėjo pasirinkti priimtiną rizikingo sprendimo tikimybę iš dvylikos situacijų (piniginės, sveikatos, socialinės ir etinės rizikos sričių). Tyrimo rezultatai parodė, kad žmonės priima rizikingiausius sveikatos rizikos ir saugiausius etinės rizikos sričių sprendimus. Tačiau rizikingų sprendimų priėmimo ir rizikos srities, situacijos pobūdžio ryšys gali kisti dėl individualių veiksnių (pvz., lyties, amžiaus).

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>