Vyrų ir moterų rizikingų sprendimų priėmimo ir vertinimo palyginimas
Straipsniai
Auksė Endriulaitienė
Publikuota 1998-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.1998..4452
PDF

Reikšminiai žodžiai

lyčių skirtumai
rizikingas sprendimo priėmimas

Kaip cituoti

Endriulaitienė A. (1998). Vyrų ir moterų rizikingų sprendimų priėmimo ir vertinimo palyginimas. Psichologija, 18, 23-35. https://doi.org/10.15388/Psichol.1998.4452

Santrauka

Pastebėta, kad rezultatai, apie moterų ir vyrų rizikingų sprendimų priėmimo ypatybes, nenuoseklūs. Dėl to, buvo atliktas lyčių skirtumų, rizikingų sprendimų priėmime ir rizikos suvokime, tyrimas. Norint išsiaiškinti, ar vyrai labiau linkę rizikuoti nei moterys ir ar jie rizikingas darbo situacijas vertina panašiai kaip moterys, buvo naudoti du metodai (porinio palyginimo metodas ir saugaus arba rizikingo probleminės situacijos sprendimo priėmimas). Tiriamieji buvo 90 dirbančių Lietuvos studentų. Gauti nevienareikšmiški rezultatai. Kai kuriais atvejais vyrai buvo linkę labiau rizikuoti nei moterys, tačiau rizikingų darbo situacijų vertinimas buvo labai panašus tiek tarp vyrų, tiek tarp moterų. Aptarti tyrimo pranašumai bei trūkumai, galimos nenuoseklių rezultatų priežastys bei pateikti siūlymai tolimesniems tyrimams.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.