Kai kurie lietuviškos CBCL 4/18 versijos psichometriniai rodikliai
Straipsniai
Rita Žukauskienė
Kristina Ignatavičienė
Publikuota 2001-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2001..4412
PDF

Reikšminiai žodžiai

CBCL 4/18

Kaip cituoti

Žukauskienė R., & Ignatavičienė K. (2001). Kai kurie lietuviškos CBCL 4/18 versijos psichometriniai rodikliai. Psichologija, 24, 38-47. https://doi.org/10.15388/Psichol.2001.4412

Santrauka

Informacijai apie vaikams būdingas elgesio ir emocines problemas rinkti dažnai naudojamas T. M. Achenbacho (1991) sukurtas vaikų elgesio klausimynas (CBCL 4/18, Child Behavior Checklist). Naudojant duomenis, surinktus 1996-2001 m. (n = 2036), siekiama nustatyti lietuviškos CBCL 4/18 versijos skalių vidinį suderinamumą ir vertinimų stabilumą laike bei palyginti berniukų ir mergaičių problemų įverčių vidurkius. Statistinės duomenų analizės rezultatai rodo, kad daugumos skalių vidinis suderinamumas pakankamai geras, testavimo rezultatų stabilumas laike taip pat pakankamai stiprus, išskyrus mąstymo problemų skalę. Lyginant berniukus ir mergaites pagal dėmesio problemų, somatinių nusiskundimų, delinkvencijos, agresijos skales, rasta statistiškai reikšmingų skirtumų (p < 0,001), tačiau tokių skirtumų nerasta pagal nerimo / depresijos, mąstymo, socialinių problemų ir nusišalinimo skales. Nustatyta, kad 7-13 metų amžiaus grupėje pastebima eksternalių ir kitų problemų mažėjimo tendencija, tačiau internalių problemų išreikštumo lygis sulaukus 13 metų pakyla.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>