T. 2 (1962): Pedagogika ir psichologija

T. 2 (1962)

Psichologija
Pedagogika ir psichologija
Publikuota 1962-07-18

Straipsniai

S. Kregždė
Kai kurie profesinės orientacijos klausimai Lietuvos TSR vidurinėse bendrojo lavinimo mokyklose
Santraukos peržiūros 183 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 357
5-18
PDF
M. Garbačiauskienė
Apie panašių gramatinių sąvokų skyrimo pakopas
Santraukos peržiūros 218 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 554
19 - 33
PDF
M. Jakoveris | E. Stankūnienė
Palyginimas fizinės geografijos pamokose
Santraukos peržiūros 286 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 407
35 - 50
PDF
A. Niaura
Kai kurių vaizdinių priemonių panaudojimas, aktyvinant mokinius fizikos pamokoje
Santraukos peržiūros 229 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 427
51 - 70
PDF
J. Lapė
Fizinių daikto savybių įtaka formos suvokimui lytėjimu
Santraukos peržiūros 249 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 525
71 - 82
PDF
A. Gučas
Evoliucionizmas ir genetinė psichologija Lietuvoje (XIX a. pabaiga – XX a. pradžia)
Santraukos peržiūros 320 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 385
83 - 111
PDF
V. Auryla | V. Žukas
Iš lietuvių pedagogikos istorijos (K. Nezabitausko elementorius „Naujasis skaitymas...“)
Santraukos peržiūros 293 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 333
113 - 121
PDF
A. Endzinas
Specialus mokymas Lietuvoje XIX a. pirmoje pusėje
Santraukos peržiūros 255 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 490
123 - 151
PDF
V. Kviklys
Mokyklinės higienos Lietuvoje istorijos bruožai
Santraukos peržiūros 340 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 426
153 - 166
PDF