T. 2 (1962): Pedagogika ir psichologija

T. 2 (1962)

Psichologija
Pedagogika ir psichologija
Publikuota 1962-07-18

Straipsniai

S. Kregždė
Kai kurie profesinės orientacijos klausimai Lietuvos TSR vidurinėse bendrojo lavinimo mokyklose
Santraukos peržiūros 134 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 292
5-18
PDF
M. Garbačiauskienė
Apie panašių gramatinių sąvokų skyrimo pakopas
Santraukos peržiūros 178 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 338
19 - 33
PDF
M. Jakoveris | E. Stankūnienė
Palyginimas fizinės geografijos pamokose
Santraukos peržiūros 228 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 330
35 - 50
PDF
A. Niaura
Kai kurių vaizdinių priemonių panaudojimas, aktyvinant mokinius fizikos pamokoje
Santraukos peržiūros 156 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 261
51 - 70
PDF
J. Lapė
Fizinių daikto savybių įtaka formos suvokimui lytėjimu
Santraukos peržiūros 180 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 361
71 - 82
PDF
A. Gučas
EVOLIUCIONIZMAS IR GENETINĖ PSICHOLOGIJA LIETUVOJE (XIX a. PABAIGA – XX a. PRADŽIA)
Santraukos peržiūros 253 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 309
83 - 111
PDF
V. Auryla | V. Žukas
IŠ LIETUVIŲ PEDAGOGIKOS ISTORIJOS (K. Nezabitausko elementorius „Naujasis skaitymas...“)
Santraukos peržiūros 188 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 234
113 - 121
PDF
A. Endzinas
Specialus mokymas Lietuvoje XIX a. pirmoje pusėje
Santraukos peržiūros 177 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 344
123 - 151
PDF
V. Kviklys
MOKYKLINĖS HIGIENOS LIETUVOJE ISTORIJOS BRUOŽAI
Santraukos peržiūros 247 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 346
153 - 166
PDF