KALBOS paveikslas lietuviškuose leksikografiniuose šaltiniuose. Sisteminių duomenų analizė
Lingvistikos tyrimai
Irena Smetonienė
Vilniaus universitetas
Anželika Smetonienė
Lietuvių kalbos institutas
Publikuota 2018-10-11
https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2018.34.39.01
PDF

Reikšminiai žodžiai

kalba, reikšmė, sinonimai, antonimai, žodynas, etimologija

Kaip cituoti

Smetonienė I. ir Smetonienė A. (2018) „KALBOS paveikslas lietuviškuose leksikografiniuose šaltiniuose. Sisteminių duomenų analizė“, Respectus Philologicus, 34(39), p. 9-24. doi: 10.15388/RESPECTUS.2018.34.39.01.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Kalba yra viena iš esminių tautos vertybių, kurioje užkoduota ne tik tautos kultūra, tapatybė, bet ir tai, kas vadinama tautine psichologija. Straipsniu siekiama atskleisti sąvokos kalba paveikslą šiuolaikiniuose leksikografiniuose šaltiniuose. Atkreipiamas dėmesys, kad „Lietuvių kalbos žodyne“ iš 10 reikšmių tik keturios paliudytos gyvojoje kalboje, bet būtent jos rodo, kaip sąvoką supranta kalbos vartotojai. „Sinonimų žodyne“ pateikiama gana nemažai kalbos sinonimų, tačiau ne visi jie yra lygiaverčiai. Sinonimai šneka ir žosmė iš tiesų vartojami tomis pačiomis reikšmėmis, kaip ir kalba. Gana artimas savo reikšmėmis yra kitas sinonimas byla, bet jis turi daugiau savų atspalvių ir reikšmių, nesusijusių su kalba. Žodyne pateikiamas ir gana siauros vartosenos sinonimas suoka bei neigiamą konotaciją turintys sinonimai niūksmas, salakas. Tyrimas rodo, kad kalboje egzistuoja ir daugiau kontekstinių sinonimų, pvz., žodis, liežuvis. Naujas reikšmes gali atskleisti ir antonimai, tačiau kalbos atveju „Antonimų žodyne“ pateikiamas tik vienas − tyla. Gyvojoje kalboje antonimų esama ir daugiau, pvz., nežadas.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.