Wizja dziejów Polski w twórczości Celiny Bobińskiej na łamach „Nowych Dróg” – wybrane przykłady
Literatūros naratyvai ir kontekstai
Piotr Pasisz
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Publikuota 2018-10-11
https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2018.34.39.10
PDF

Reikšminiai žodžiai

historia historiografii, wizja dziejów Polski, dzieje inteligencji w XX wieku, Celina Bobińska

Kaip cituoti

Pasisz P. (2018) „Wizja dziejów Polski w twórczości Celiny Bobińskiej na łamach „Nowych Dróg” – wybrane przykłady“, Respectus Philologicus, 34(39), p. 123-131. doi: 10.15388/RESPECTUS.2018.34.39.10.

Santrauka

[straipsnis lenkų kalba; santrauka anglų kalba]

Artykuł jest próbą analizy dorobku Celiny Bobińskiej na łamach „Nowych Dróg”, tj. jednego z czołowych czasopism lewicowej inteligencji. Bobińska jako historyk interpretowała tam główne momenty dziejów Polski z przełomu XVIII i XIX wieku, patrząc na nie przez pryzmat materializmu historycznego. Analiza skupi się na wybranych artykułach Bobińskiej z przełomu lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku. Pytania badawcze, jakie zostaną postawione, są charakterystyczne dla historyka historiografii – jaka była interpretacja tych wydarzeń oraz dlaczego taka a nie inna, jakie założenia teoretyczne i filozoficzne legły u podstaw takiej wizji historii Polski. Lata powojenne były szczególnym momentem w dziejach inteligencji polskiej, kiedy warstwa ta stanęła przed dylematami zaangażowania po stronie budowy nowego porządku społecznego w jego aspekcie materialnym, ale też instytucjonalnym i świadomościowym. Budowa tego ostatniego zwłaszcza była zadaniem inteligencji, której służyły do tego organy publicystyczne. Bobińska była jedną z czołowych przedstawicielek takiej opcji, otwarcie stających po stronie szeroko rozumianego marksizmu (jako pewnej teorii, ale też światopoglądu).

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.