Kiekybinė parodomųjų įvardžių vartosena verstiniame ir neverstiniame tekste
Vertimo teorija ir praktika
Darija Bartkutė
Vytauto Didžiojo universitetas
Publikuota 2018-10-11
https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2018.34.39.13
PDF

Reikšminiai žodžiai

erdvės deiksė, demonstratyvai, ekvivalentiškumas, pragmatinis eksplicitiškumas, komunikacinė norma

Kaip cituoti

Bartkutė D. (2018) „Kiekybinė parodomųjų įvardžių vartosena verstiniame ir neverstiniame tekste“, Respectus Philologicus, 34(39), p. 162-173. doi: 10.15388/RESPECTUS.2018.34.39.13.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Šio straipsnio tikslas yra įvertinti parodomųjų įvardžių paplitimą verstiniame lietuvių kalbos tekste bei neverstiniame anglų ir lietuvių kalbos tekste. Taikomas kiekybinis metodas ir kontrastinė analizė, paremta duomenų šaltinių trianguliacija, siekiant atskleisti, ar parodomieji įvardžiai demonstruoja skirtingus paplitimo modelius originaliame anglų kalbos ir verstiniame lietuvių kalbos tekste, palyginti su verstiniu ir neverstiniu lietuvių kalbos tekstu. Tyrimo medžiaga rinkta iš J. K. Rowling knygos „Haris Poteris ir Ugnies taurė“ ir A. Tapino fantastinio romano „Vilko valanda“. Nustatytos vartosenos preferencijos neleido įžvelgti reikšmingų parodomojo įvardžio vartosenos tendencijų skirtumų verstiniame ir neverstiniame lietuvių kalbos grožinės literatūros tekste, tačiau pastebėti reikšmingi tarpkalbiniai kiekybinės vartosenos skirtumai. Keliamos prielaidos, kad komunikacinio skirtumo verstiniame ir neverstiniame lietuvių kalbos tekste nėra, nes laikomasi žanrui ir kalbai būdingų deiksės vartojimo konvencijų, ir kad lietuvių kalbos tekstuose dominuoja parodomojo įvardžio vartosenos preferencijos, darančios įtaką ryškesniam teksto pragmatiniam eksplicitiškumui, nei esantis anglų kalboje.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.