Aktyvios veiklos veiksmažodžių semantika Kristijono Donelaičio „Metuose“
Lingvistikos tyrimai
Agnė Lisauskaitė
Vilnius University
https://orcid.org/0000-0002-4318-1855
Vilma Zubaitienė
Vilnius University
Publikuota 2019-04-23
https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2019.35.40.07
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

aktyvi veikla
freimų semantika
veiksmažodis

Kaip cituoti

LisauskaitėA. ir ZubaitienėV. (2019) „Aktyvios veiklos veiksmažodžių semantika Kristijono Donelaičio ,Metuose‘“, Respectus Philologicus, 35(40), p. 102-120. doi: 10.15388/RESPECTUS.2019.35.40.07.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Šiame straipsnyje nagrinėjama aktyvios veiklos veiksmažodžių semantika Kristijono Donelaičio poemoje „Metai“. Siekiama ištirti aktyvios veiklos veiksmažodžių reikšmes. Taikant kokybinės turinio analizės ir freimų semantikos metodus, nagrinėjamas 51 veiksmažodis, kuris geriausiai atskleidžia analizuojamas situacijas. Taikant kokybinės turinio analizės metodą, atrenkami geriausiai freimus ir pofreimius reprezentuojantys veiksmažodžiai. Freimų semantikos metodu tyrinėjami DarboŽalos darymoKalbinės veiklosJudėjimoFizinių poreikių ir Pramogų freimai bei jų pofreimiai, kuriuos suponuoja minėtieji veiksmažodžiai. Išskiriami pagrindiniai ir šalutiniai freimų bei pofreimių elementai. Taip pat analizuojama, kokiomis raiškos priemonėmis jie perteikiami. Tyrimo rezultatai parodė, kad aktyvios veiklos veiksmažodžiai gali sudaryti minėtųjų freimų ir pofreimių branduolį, tačiau ne visos FrameNet sistemoje pateikiamos situacijos atitiko darbe išskirtus konceptualiuosius scenarijus.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.